خاطرات بارداری ( اوج رویاها )

 

اوج رویاها

 

این تکانهای تو، نبض زندگی من است!

و اگر روزی قطع گردد من می میرم...

با هر ضربه ای که به وجودم می زنی مرا با خود به اوج رویاها می بری.

نمی دانم این از شیطنت توست یا سختی جایت؛ اما این علامت وجود، به من جانی تازه می بخشد.

زیبای من! در انتظار اعلام سلامتی تو و فهمیدن جنسیتت ساعاتی بیش باقی نمانده. و ما، من و پدرت، بی صبرانه منتظر دیدن مجدد روی ماهت هستیم.

دختر یا پسر، این سلامتی توست که ضامن خشنودی ماست...

 

مونا وطنی - ساری

 

 

منبع: نی نی پلاس