خاطرات بارداری (خدایا شکرت)

خدایا شکرت

 

لحظه ای که متوجه شدم خدا با مهربونی تو را در وجودم خلق کرده هر روز بیشتر از قبل شکرگزاری می کنم. تو موهبت بزرگ الهی هستی که خدا به ما هدیه داده.

پسرم تو همه وجود مامانی هستی الان که به من بسیار نزدیکی خیلی خوشحالم وحس فوق العاده ای دارم و از اینکه یک ماه دیگه من و بابایی می تونیم در آغوشت بگیریم خیلی خوشحال هستیم  و خدا رو شکر می کنیم.

 

از طرف مامان شقایق و بابا علیرضا

 

 

منبع: نی نی پلاس