آیا باردار شدن در میان خانم ها مسری است؟

حاصل مطالعات صورت گرفته توسط محققان ایتالیایی حاکی از آن است که خانم ها بیش از آنچه تصور می کنند از دوستان نزدیک خود تاثیر می پذیرند.

 آیا دوست دوران کودکی شما باردار است و شما نیز به تازگی باردار شده اید؟ احتمالا دوست قدیمی شما به طرزی ناخودآگاه بر تمایلتان به بارداری تاثیر گذاشته است... در واقع این مدعا حاصل مطالعه ای است که در اواخر ماه مه در مجله انجمن جامعه شناسی آمریکا به چاپ رسیده است.

باردار شدن در میان خانم ها مسری است

به گفته محققان دانشگاه بوکونی در ایتالیا: "دوستان قدیمی نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری شما برای تولد نخستین فرزندتان دارند". بر اساس مطالعات این پژوهشگران: "باردار شدن یک دوست می تواند تا سه سال در افزایش میل مادر شدن در دیگر دوستان صمیمی تاثیر بگذارد و نقطه اوج این تاثیر در سال دوم است."

محققان برای بررسی این ارتباط به مطالعه گروه های دو نفره از دوستان پرداختند. این پژوهش با مشارکت 1700 خانم آمریکایی در سنین 15 تا 30 ساله انجام شد. 820 نفر از میان این عده دارای یک کودک بودند. نتایج تحقیقات نشان داد در خانم هایی که دو به دو با هم دوست بودند باردار شدن یکی از دوستان احتمال باردار شدن دیگری را در دو سال آینده به میزان 20 درصد افزایش می دهد. البته این مساله تنها بر بارداری های خواسته یا برنامه ریزی شده که یک مورد از هر 2 بارداری در ایالات متحده را شامل می شوند تاثیر گذار است.

تاثیر متقابل بارداری بین دوستان 

نیکولتا بالبو سرپرست این گروه تحقیق سه عامل را در بروز این پدیده موثر می داند: اولین عامل تاثیر گروه های اجتماعی است. او در توضیح این پدیده می افزاید:" زیرا ما به طور طبیعی خود را با دیگر دوستانمان مقایسه می کنیم و مشاهده فرزندان کوچک دوستانمان علاقه و تمایل ما را برای مادر شدن افزایش می دهد." از سویی دیگر دوستان منبع آموزشی مهمی به شمار می روند: مشاهده آنها در نقش پدر و مادر و تطابقشان با زندگی جدید تصمیم گیری برای باردار شدن را برای شما آسان تر خواهد کرد.

و در نهایت اینکه تجربه مادر شدن همزمان با بهترین دوست دوران زندگی مزایای بسیاری با خود به ارمغان می آورد. بنابر گفته این محقق به اشتراک گذری تجربیات با دوستی که در شرایطی مشابه با شما قرار دارد موجب کاهش استرس و برانگیخته شدن احساس حمایت در شما خواهد شد. بر عکس چنانچه شما تنها زوج بدون فرزند در میان دوستان خود باشید به زودی تنها مانده و از میان این عده دوستان کنار گذاشته خواهید شد."

منبع: نی نی پلاس