خرگوش جورابی

آموزش درست کردن خرگوش جورابی با جوراب

وسایل مورد نیاز

جوراب بچه گانه طرح دار: یک عدد

نخ با رنگ مناسب

سوزن

قیچی

نخ کوبلن مشکی

ماژیک صورتی

پام پام

روبان

الیاف مناسب برای پر کردن

مرحله اول جوراب را پشت و رو کرده و آن را کاملا صاف کنید و پاشنه جوراب رو به بیرون قرار گیرد.جوراب را از وسط قسمت پنجه تا پاشنه ببرید. سپس مطابق تصویر یک مثلث در قسمت بالای جوراب ببرید.

مرحله دوم: از گوش راست شروع کرده و قسمت های باز آن را بدوزید و این کار را برای گوش چپ نیز تکرار کنید. دوخت در محلی که دو گوش به هم می رسند را با دقت بیشتری انجام دهید.

مرحله سوم: جوراب را به رو برگردانید. بدن خرگوش را با الیاف مناسب پر کنید ولی گوش ها را پر نکنید. گوش ها باید در پشت سر قرار گیرند و قسمت پاشنه جوراب صورت خرگوش را می سازد. قسمت اضافه یا ساق جوراب را ببرید.

مرحله چهارم: مطابق تصویر دوخت قسمت باز را با دقت انجام دهید. وسط قسمت باز را در نظر گرفته و دو طرف مقابل را به هم نزدیک کرده و دوخت را انجام دهید سپس این کار را برای دو قسمت باز ایجاد شده تکرار کنید و دوخت را انجام دهید. لبه های قسمت موردنظر را به سمت داخل تا کرده و آن را بدوزید تا انتهای کار کاملا بسته شود.

مرحله پنجم: قسمت پایین گوش ها دور تا دور آن کوک های ریز و منظمی بزنید نخ را زیاد نکشید و در پایان نخ را کامل کشیده تا پایین گوش کاملا جمع شود. این کار را برای گوش دیگر نیز تکرار کنید. نخ را در محلی که گوش ها به هم می رسند کاملا محکم کنید و چند کوک مناسب بزنید.

مرحله ششم: سوزن با نخ کوبلن مشکی را از پایین یکی از گوش ها وارد صورت خرگوش کرده و در جای مناسب یعنی محل قرار گرفتن یکی از چشم ها آن را از صورت بیرون آورده و با کوک های مناسب چشم ها و دهان خرگوش را کامل کنید سپس نخ را در پایین یکی از گوش ها محکم کنید. با استفاده از ماژیک لپ های خرگوش را صورتی کنید.

مرحله هفتم: یک پام پام را به پشت بدن خرگوش بدوزید تا دم آن کامل شود. یک روبان،پاپیون یا پام پام را به زیر یکی از گوش های خرگوش بدوزید تا زیبایی کار بیشتر شود و دوخت های آن محل دیده نشوند.

منبع: نی نی پلاس