گوسفند نمدی

آموزش دوخت گوسفند نمدی

وسایل مورد نیاز

تکه پارچه نمدی سفید

تکه پارچه نمدی مشکی

دکمه یا مهره برای چشم ها

الیاف مناسب برای پر کردن

لایی چسبی و چسب( اختیاری)

نخ، سوزن و قیچی(نخ کوبلن به رنگ صورتی)

روش ساخت

مرحله اول:

الگو ها را روی کاغذ بکشید. سپس تکه های الگو را روی پارچه های مورد نظر گذاشته و از هر کدام به تعداد مورد نیاز ببرید. (در صورت استفاده از لایی چسب ابتدا آن را مطابق الگوی بدن ببرید سپس آن را پشت تکه مربوط به بدن گذاشته و اتو بزنید).

مرحله دوم:

گوش ها را در جای مناسب مطابق الگو به تکه مشکی بچسبانید. محل قرار گرفتن چشم ها را نیز با فاصله ی مناسب از کناره های صورت روی تکه مشکی مشخص کنید. دو دایره کوچک از پارچه سفید برای چشم ها ببرید و در وسط هر کدام شکافی کوچک برای قرار گرفتن مهره یا دکمه ایجاد کنید. دو تکه سفید چشم را به صورت چسبانده یا بدوزید.

مرحله سوم:

صورت گوسفند ( تکه پارچه مشکی) را به تکه مربوط به بدن بچسبانید یا بدوزید. مهره مشکی مربوط به چشم را در جای مورد نظر بدوزید. با استفاده از نخ کوبلن صورتی دماغ و دهان گوسفند را با کوک های مناسب کامل کنید.

مرحله چهارم:

تکه های مربوط به پاها را روی هم گذاشته و دور تا دور آن ها را بدوزید. سپس آن ها را در جای مناسب قرار داده و به بدن گوسفند بچسبانید. دو تا از پاها را به یک تکه و دو تای دیگر را به تکه دیگر بچسبانید به طوری که پاها روی هم قرار نگیرند.

مرحله پنجم:

دو تکه مربوط به بدن را روی هم گذاشته و دورتا دور کار را با دقت بدوزید و قسمت کوچکی را باز بگذارید. بدن گوسفند را با الیاف مناسب پر کنید و در پایان قسمت باز را بدوزید.

 

منبع: نی نی پلاس