کانگورو جورابی

آموزش مرحله به مرحله ساخت کانگور جورابی

وسایل مورد نیاز:

جوراب کتان ساده،

یک جفت دکمه یا مهره مشکی برای چشم ها

پارچه کتان طرح دار 15*15 سانتی متر

نخ کوبلن (قهوه ای، زرد)،

نخ، سوزن

 قیچی

الیاف مناسب برای پر کردن

روش ساخت

مرحله اول:

جوراب ها را پشت و رو کنید. الگوی قسمت های مختلف را مطابق تصویر روی جوراب ها بکشید. دوخت و بریدن تکه های مختلف کانگورو را با دقت مطابق الگو انجام دهید.

مرحله دوم:

تکه های مورد نظر را به رو برگردانید و آن ها را با الیاف مناسب پر کنید و قسمت باز را بدوزید. قسمت بالای بدن را هنگام دوخت جمع کنید تا بدن به شکل گلابی درآید.

مرحله سوم:

تکه ای ازساق جوراب را که برای گوش ها کنار گذاشته بودید را بریده و آن را باز کنید. الگوی گوش ها را بر پشت پارچه کتان کشیده و آن را روی تکه جوراب گذاشته و با سوزن محکم کنید. سپس مطابق آن ببرید. دور تا دور گوش ها را با دقت بدوزید و قسمت کوچکی را باز بگذارید و آن ها را به رو برگردانید بعد از آن قسمت باز را بدوزید. دور تا دور گوش را با نخ زرد کوکهای منظم و بزرگ بزنید. قسمت پایین گوش را روی هم گذاشته و بدوزید تا به فرم دلخواه درآید.

مرحله چهارم:

جای گوش ها و اجزای صورت را روی سر مشخص کرده و با دقت گوش ها را در محل مناسب بدوزید. چشم های مهره ای یا دکمه ای را نیز کامل کنید. با نخ قهوه ای و کوک های مناسب بینی کانگورو را کامل کنید.

 

مرحله پنجم:

برای کیسه کانگورو؛ یک نیم دایره روی پارچه کتان کشیده و مطابق آن پارچه را ببرید. لبه تکه مورد نظر را به داخل تا کرده و دور تا دور آن را بدوزید. این تکه را در محل مناسب به بدن کانگورو بدوزید.

مرحله ششم:

دو خط با فاصله مناسب در جلوی بدن کانگورو بکشید و دو خط دیگر نیز در پشت بدن کانگورو بکشید. دوخت را مطابق تصویر روی خط های مورد نظر انجام داده تا دست های کانگورو در دو طرف بدن شکل گیرد.

پاها و دم را نیز در جای مناسب به بدن بدوزید.

سر را نیز روی بدن قرار داده و با دقت دوخت آن را انجام دهید.

 

منبع: نی نی پلاس