The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

اهمیت ارتباط عاطفی نوزادان با پدر!

امروزه به اثبات رسیده است که پدر از همان بدو تولد نیز نقش مهمی در رشد نوزاد دارد. پدر با شیوه بغل کردن، بازی ها و صحبت هایش به رشد روانی کودک کمک می کند. و از همه مهم تر موجب افزایش اعتماد به نفس کودک می شود.

شیوه متفاوت در آغوش گرفتن نوزاد از نحوه در آغوش گرفته شدنش فورا تشخیص می دهد که در آغوش کیست. پدر بیشتر مایل است نوزاد را بر گردن خود نشانده یا او را در هوا بلند کند در صورتی که مادر نوزاد را به سینه خود می فشارد. همچنین به نظر می رسد آقایان اغلب اوقات برای آرام کردن نوزاد، او را به حالت عمودی در بغل تکان می دهند؛ در حالی که تکان دادن های مادران بیشتر به صورت افقی است.

توسعه مهارت های حرکتی پدر دائما به دنبال سنجش توانایی فرزند خویش است. او همواره مراقب است که آیا نوزادش توانایی کنترل سر خود را دارد. بتواند به موقع بنشیند و یا روی پاهایش بایستد. به محض آنکه کودک راه افتاد، مادر بیشتر نگران زمین خوردن های کودک است و ممکن است بیش از حد از کودک محافظت کند، در حالیکه پدر بیش از هر چیز او را به کشف محیط اطرافش تشویق می کند. یک مطالعه نشان داده است ضریب هماهنگی دیدن و گرفتن اشیاء در کودکانی که پدرانشان حضور چشمگیرتری داشته اند بالاتر بوده و این کودکان بهتر می توانند در حل مسائل عینی از دست ها و پاهایشان استفاده کنند.

بهبود و توسعه شناخت طبق بررسی های “ژان لوکامو”، روانشناس، پدران بیشتر تشویق کننده بوده و کمتر از مادران پاداش می دهند. ضمن آنکه پدران کمتر در حل مشکلات به جای کودک دخالت می کنند. آنها با ایجاد چالش های بیشتر، خلق مسائل فراوان و شوخی و شیطنت با کودک، موجب سازگاری بیشتر او می شوند.  در رابطه با زبان نیز، واژگان پدر و مادر از یکدیگر متفاوت است. تحکیم رابطه پدر و فرزند با هورمون عشق!اغلب فنی تر بوده و توضیحاتش شفاف تر است که این امر کودک را به دقت بیشتردر بیان و گفتار وامی دارد. علاوه بر آن ژان لو کامو خاطر نشان می کند که مادران به طور طبیعی به یک گفتگوی آهنگین و احساسی تمایل دارند. ارتباط آنها بیشتر بر جنبه های جسمانی و عاطفی متمرکز است در حالیکه گفتگوی پدر بیشتر حالت دوره ای دارد. گفتگوی او غیرقابل پیش بینی تر، نامنظم تر و غافلگیرانه تر است.

تشویق به جامعه پذیری به نظر می رسد حضور پدر در طول دو سال اول زندگی کودک، او را اجتماعی تر می کند. کودک در حضور یک غریبه اعتماد به نفس بیشتری داشته و متهورتر خواهد بود. از طریق بازی هایی مثل کشتی گرفتن پدر با پسر به کودک اعتماد به نفس بخشیده و عزت نفس او را افزایش می دهد. از نظر پزشک اطفال فیلیپ گراندسن ، در حقیقت پدر کسی است که راه جامعه پذیری را نشان می دهد. پدر به دلیل جایگاهش در خارج از هسته مادر- نوزاد رابط بین خانواده و اجتماع است.

منبع: ترجمه: لیلا مالکی