احتمال ابتلاء به دیابت با فقدان امنیت شغلی!

یافته های تازه نشان می دهند، کارمندانی که نگران از دست دادن شغل شان هستند بیش از سایر همکاران شان که چنین نگرانی ندارند در معرض ابتلاء به دیابت نوع دو قرار دارند.

پژوهشگران پس از بررسی اطلاعات پزشکی بیش از 141 هزار کارمند آمریکایی، اروپایی و استرالیایی که به طور میانگین 42 سال داشتند دریافتند میانگین ابتلاء به دیابت نوع دو در میان افرادی که نگران از دست دادن شغل شان بودند 19 درصد بیشتر از اشخاصی بود که چنین نگرانی نداشتند.

دکتر جین فری، استاد مدرسه پزشکی کالج سلطنتی لندن و سرپرست این مطالعه گفت:" یافته های ما نتایج سایر پژوهش ها را تایید می کند و نشان می دهد فقدان امنیت شغلی با افزایش وزن - یکی از عوامل اصلی بروز دیابت - ارتباط دارد. " 

او افزود:" کارمندی که امنیت شغلی ندارند علاوه بر دیابت در معرض ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب قرار دارند. "

کارشناسان معتقدند، کارفرما ها باید با طراحی و اجرای سیاست های مناسب فقدان امنیت شغلی را در میان کارکنان به حداقل برسانند.

منبع: healthday