The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

می ‌دانستید جنین در شکم مادر گریه می‌ کند؟

بچه دار شدن تجربه شیرینی است؛ اما در دوره بارداری اتفاقات عجیبی در شکم مادر می افتد که شاید همه از آن با خبر نباشند. شاید دانستن این نکات شما را متعجب یا سرگرم کند:

جنین در شکم مادر گریه می‌ کند

باید ببینید تا باور کنید. محققان خیلی اتفاقی و وقتی مادران سیگاری و معتاد به کوکایین را بررسی می‌ کردند دریافتند، بعد از ایجاد صدا جلوی شکم مادر باردار، نوزاد از جا می‌ پرد، دهانش را باز می ‌کند و نفس اش می‌رود. حتی لرزیدن چانه هم معلوم است.

 

لقاح با یکی از صد میلیون اسپرم صورت می‌ گیرد

مردها در هر بار ارضاء، حدود صد میلیون اسپرم آزاد می‌ کنند، گر چه مایع منی بعضی از مردها که به طور خاص توانایی باروری دارند و می‌ تواند حاوی صدها میلیون اسپرم باشد. اما فقط چند صدتا از آنها‌ به تخمک زن می‌ رسند. گیرنده‌ های خاصی که روی سطح تخمک هستند، کاری می ‌کنند که فقط یکی از اسپرم‌ها وارد شود.

 

بچه‌ها حدود 15 روز جوان‌ تر از دوره بارداری هستند

پزشکان از سال 1836 به بعد، اولین روز بارداری را اولین روز بعد از عادت ماهانه خانم‌ ها می‌دانند (که به آن سن حاملگی می گویند)، نه وقتی که اسپرم تخمک را بارور می ‌کند.

منبع: foxnews