The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

توصیه هایی برای حمام کردن نوزاد!

حمام کردن نوزاد تازه متولد شده در وان کار دشوار و اضطراب آوری است. محققان مرکز مطالعات نوزادان مدرسه پزشکی دانشگاه سینسیناتی باور دارند، والدین با مطالعه و اجرای نکات زیر می توانند فرزندشان را به راحتی حمام کنند:

 

- محل مناسبی - سینک آشپزخانه، وان حمام، دستشویی درون حمام - برای حمام کردن انتخاب کنید.

- اگر از وان قابل حمل استفاده می کنید باید از محکم بودن پایه هایش مطمئن باشید.

- وقتی فرزندتان درون وان است آن را حرکت ندهید.

- هرگز فرزندتان را درون وان پر از آب تنها نگذارید.

- ارتفاع آب درون وان نباید بیش از هفت سانتی متر باشد. صابون یا سایر شوینده ها را درون آب نریزید تا از خشک شدن پوست بدن فرزندتان پیشگیری کنید.

- هنگام قرار دادن فرزندتان درون وان با او حرف بزنید تا احساس امنیت کرده و آرامشش حفظ شود.

- فرزندتان را به آرامی بشویید و نوازش کنید.

منبع: healthday