پری دریایی جورابی

وسایل مورد نیاز

یک جوراب سفید و یک جوراب رنگی انتخاب کنید. البته از هر رنگی که دوست دارید می‌توانید استفاده کنید.

سایز نهایی: 22/5 سانتی متر

روش ساخت

مرحله اول

جوراب رنگی را به فاصله 15 سانتی متر از نوک انگشتان ببرید (حد فاصل پنجه تا پاشنه جوراب).
یک تکه 10 سانتی متری نیز از جوراب سفید ببرید.

مرحله دوم

با استفاده از الگوهای مطابق تصویر، سر، نیم تنه و دم پری دریایی را ببرید. قسمت‌های باز نیمه تنه را با کوک‌های محکم بدوزید، سر و انتهای آن را باز بگذارید. (بطوریکه روی پارچه به سمت داخل باشد.) این کار را برای دم پری دریایی نیز انجام داده و بالای دم را باز بگذارید.

مرحله سوم

شما می‌توانید از کاموای ریشه دار، روبان، مو عروسک ... به رنگ مناسب استفاده کنید.
من از کاموای ریشه دار چند رنگ استفاده کردم، آنها را به صورت رشته‌هایی با طول 15 سانتی متر ببرید، سپس سر چند رشته را به هم گره بزنید تا در نهایت 5 دسته مو کاموایی داشته باشید.

مرحله چهارم

برای قرار دادن مو پری دریایی در جای خود، دسته‌های مو کاموایی را از پایین نیم تنه پری دریایی وارد کرده تا قسمت گره زده آنها از سر آن بیرون بیاید و آنها را با سوزن در محل خود محکم کنید.

مرحله پنجم

قسمت باز سر پری دریایی را با دقت بدوزید تا مو کاملاً در جای خود قرار گیرد سپس او را به رو برگردانید.
نیم تنه، سر و دم پری دریایی را به آرامی و با دقت با الیاف مناسب یا تکه‌های پارچه پر کنید.

مرحله ششم

قسمت نیم تنه و دم را به‌ هم وصل کرده و لبه کار را به داخل تا کنید و با کوکهای ریز و محکم دوخت را انجام دهید.

مرحله هفتم

با استفاده از مهره یا دکمه کوچک به رنگ تیره چشمهای پری دریایی را کامل کنید. برای زیبایی بیشتر از دو پولک براق ترجیحاً به شکل صدف در قسمت سینه پری دریایی استفاده کنید.