هزار پای جورابی

وسایل مورد نیاز

یک جوراب ساق بلند (زیر زانو)، راه راه انتخاب کنید. قسمت بالای مچ و پاشنه جوراب را ببرید.

سایز نهایی: حدود 33 سانتی متر

روش ساخت

مرحله اول

با یک برش گرد سر هزار پا و یک برش نوک تیز (مثلثی) دم آن را شکل دهید (در قسمت سر و انتهای جوراب) و دو طرف جوراب را ببرید تا در نهایت دو تکه داشته باشید.
یک تکه را کاملاً صاف روی میز کار خود قرار دهید.

مرحله دوم

این کرم احتیاج به پا دارد که در طرفین بدن او قرار می گیرند. یک روبان به رنگ مشکی با عرض 0/6 سانتی متر برای این کار مناسب است. روبان را به صورت تکه های 12/5 سانتی متری ببرید. چون در قسمت بدن هزار پای من سه راه آبی وجود دارد من سه تکه روبان برای پاهای او بریدم.
این تکه های روبان پاهای او را تشکیل می دهند. روبان را در وسط راه جوراب که تیره تر باشد (در مورد جوراب من آبی) قرار داده و دو انتهای آن را با سوزن به جوراب وصل کنید.

مرحله سوم

روبانها را به سمت داخل تا کنید تا از دوختن در امان باشند. تکه دیگر جوراب را روی تکه قبلی قرار داده به طوریکه روی جوراب به سمت داخل باشد و مطابق تصویر با کمک سوزن محکم کنید.

مرحله چهارم

قسمت های باز را با دقت بدوزید و برای از رو کردن هزار پا در یک طرف بدن او تکه ای را ندوخته باقی بگذارید.

مرحله پنجم

هزار پا را به رو برگردانید و از نتیجه کار خود لذت ببرید. بدون هیچ گونه ترسی با یک قیچی روبان ها را از وسط ببرید.

مرحله ششم

با تکه های پارچه یا الیاف مناسب بدن او را پر کنید و از سر و انتهای بدن هزار پا شروع کنید تا به وسط برسید. قسمت باز را به دقت بدوزید.

مرحله هفتم

با سوزن و نخ به رنگ مناسب، حد فاصل راه های جوراب را کوک بزنید و در پایان هر مرحله کوک زدن نخ را محکم بکشید تا تکه های بدن هزار پا شکل گیرد.

مرحله هشتم

او به دهان و چشم نیاز دارد. دکمه کوچک به رنگ مشکی برای این کار مناسب است. با نخ مشکی قلابدوزی و کوکهای پشت سرهم دهان او را کامل کنید.

مرحله نهم

در پایان او احتیاج به پدیکور دارد! با یک قیچی نوک تیز و باریک در انتهای پاهای او یک برش به شکل V ایجاد کنید.