رابطه جنسی در دوران بارداری

از بارداری خسته شده ام. برقراری رابطه جنسی، مدت بارداری را کوتاه کرده و تولد نوزاد را تسریع می کند؟

به احتمال بسیار زیاد، شما پس از مطالعه یافته دانشمندان مدرسه پزشکی دانشگاه کاردیف که نشان می دهند، نتیجه برقراری رابطه جنسی توسط بانوان باردار، بروز انقباضات شکمی و آغاز زایمان است سوال فوق را مطرح کرده اید.

اما نتایج مطالعه ای که پژوهشگران مدرسه پزشکی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی انجام داده اند، بسیار متفاوت است.

دکتر سوزان دانشمند، مدیر کلینیک باروری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی که در این مطالعه همکاری کرده می گوید:" هنوز مطمئن نیستیم، برقراری رابطه جنسی باعث شود، زایمان زودتر به وقوع بپیوندد. "

او می افزاید:" یافته های ما نشان می دهند، جنبه های خاصی از رابطه جنسی (ارگاسم، تحریک نوک پستان ها و ...) باعث بروز انقباضات در بانوان باردار می شود. اما از تاثیر آنها در آغاز پروسه زایمان بی خبریم. "

مدیر کلینیک باروری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی خاطر نشان کرد:" برقراری رابطه جنسی تاثیری در بروز انقباضات شکمی نداشته و تنها مادر باردار را شاد می کند. "

منبع: fitpregnancy