The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

آیا در زمان پریود احتمال بارداری وجود دارد؟

باور نادرستی در میان بانوان وجود دارد: اگر در زمان پریود رابطه جنسی برقرار شود، امکان باردار شدن وجود ندارد. در حالی که، امکان بارداری بانوان در زمان پریود یا دوران قاعدگی بسیار اندک است، اما غیر ممکن نیست.

احتمال بارداری در زمان پریود یا قاعدگی

دکتر مایکل هاکاخا، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی می گوید:" به از دست دادن خون در یک دوره از تخمک گذاری پریود یا قاعدگی گفته می شود. "

او می افزاید:" تخمدان های بانوان ، در روز چهاردهم از سیکل قاعدگی، تخمک رها می کنند. پیش از رها شدن تخمک، ترشح هورمون ها در بدن زن با هدف آماده سازی دیواره رحم برای بارور کردن تخمک افزایش می یابد. "

پریود اکثر قریب به اتفاق بانوان دو تا هشت روز است و هر 26 تا 34 روز یک بار بروز می کند.

استاد مدرسه پزشکی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ادامه می دهد:" تخمک تنها 24 ساعت زنده می ماند و اگر در این مدت توسط اسپرم بارور نشود، توسط خون قاعدگی از رحم خارج می شود. "

اکثر بانوانی که سیکل قاعدگی طبیعی 28 تا 32 روز دارند و دو بار پریود می شوند، باردار شدن شان در دوره قاعدگی تقریبا غیر ممکن است. با این وجود، همه بانوان سیکل قاعدگی شان 28 تا 32 روزه نیست.

دکتر هاکاخا می گوید:" در موارد نادر، خانمی  که دوره قاعدگی اش کوتاه تر است ( به عنوان مثال، 24 روز )، هفت روز خون ریزی خواهد داشت و با توجه به این که اسپرم سه تا پنج روز در واژن و دهانه رحم زنده می ماند، برقراری ارتباط جنسی در روز آخر پریود احتمال بارداری را به شدت افزایش می دهد. "

اگر ارتباط جنسی محافظت نشده ای در دوره قاعدگی داشته اید و نگران باردار شدن هستید، بالافاصله پس از بروز دل درد خفیف، لکه بینی، حساس شدن پستان ها، دمدمی مزاجی، تهوع، خستگی و استفراغ به پزشک مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر:

1- تاثیر عادت ماهانه نامنظم بر بارداری

2- آزمون برای تشخیص طبیعی بودن قاعدگی یا عادت ماهانه

3- سیکل قاعدگی

منبع: parents