The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

استرس شغلی دشمن بارداری است!

ما به کرات شنیده ایم که استرس و بارداری ترکیب مناسبی نیستند. یافته های تازه نیز نشان می دهند، استرس احتمال باردار شدن را به شدت کم می کند.

محققان مدرسه پزشکی دانشگاه بریستول پس از مطالعه بر روی بیش از هزار و 700 پرستار بیمارستان های بریتانیا که بین سال های 2010 تا 2014 تلاش می کردند باردار شوند پی بردند، افرادی که بیش از 40 ساعت در هفته کار می کنند یا در محل کار در معرض صداهای بلند و گوش خراش قرار دارند کمتر از همکاران شان که چنین نیستند باردار می شوند.

از کل گروه پرستارانی که در این مطالعه شرکت کرده بودند، 16 درصد پس از یک سال و پنج درصد پس از گذشت دو سال باردار نشدند.

گروهی از پرستاران که بیش از 40 ساعت در هفته کار می کردند 20 درصد دیرتر از همکاران شان که کمتر کار می کردند باردار شدند.

دکتر کورنتی لینچ، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه بریستول و سرپرست این مطالعه گفت:" بانوانی که بیش از اندازه کار می کنند، با استرس دست و پنجه نرم می کنند و فرصت کافی برای برقراری رابطه جنسی ندارند. "

او افزود:" زوجینی که قصد دارند بچه دار شوند دست کم باید دو بار در هفته رابطه جنسی برقرار کرده و به اندازه کافی استراحت کنند. "

مطالعه بیشتر:

1- تاثیر رابطه جنسی بر سیستم ایمنی بدن

2- نقش تغذیه و زمان برقراری رابطه جنسی در تعیین جنسیت فرزند

3- 6 سوال در مورد میل و رابطه جنسی طی بارداری

4- رابطه جنسی در دوران بارداری

 

منبع: نی نی پلاس