لقاح مصنوعی بارداری را خطرناک می کند؟

با استفاده از لقاح مصنوعی (IVF) باردار شده ام. بارداری ام خطرناک است و باید تحت نظر پریناتولوژیست‌ (فردی که بارداری پر خطر را تشخیص می دهد) باشم؟

پروفسور نیکول ژلیلبرت، پزشک متخصص زنان و زایمان مایو کلینیک: بارداری با کمک لقاح مصنوعی (IVF) و تلقیح داخل رحمی (IUI) لزوما خطرناک نیست، اما بانوان که سن شان از محدوده مجاز بیشتر است یا سابقه سقط جنین دارند باید تحت نظر پریناتولوژیست باشند تا از بروز مشکلات جدی برای جنین و مادر جلوگیری کرد.

بانوان به ندرت با استفاده از لقاح مصنوعی (IVF) چند قلو باردار می شوند، اما در صورت بروز چنین بارداری باید تحت نظر پزشک باشید.

پزشک متخصص زنان و زایمان در اکثر قریب به اتفاق موارد، بارداری از طریق لقاح مصنوعی را به خوبی مدیریت کرده و به فرجام می رساند. اما مراجعه به پریناتولوژیست مفید است.

مطالعه بیشتر:

1- لقاح مصنوعی؛ نابودگر ناباروری

2- کمک به زوجین نابارور بدون استفاده از لقاح مصنوعی

منبع: fitpregnancy