The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

خونریزی بعد از زایمان چند روز طول می کشد؟

تا چه مدت بعد از زایمان خونریزی طبیعی است و علت طولانی شدن خونریزی چیست؟

 

قاعدتا تا دو هفته خونریزی به شکل خفیف ادامه دارد که به تدریج کم می شود. اصولا تا یک هفته خونریزی قرمز و بعد هفته دوم تیره رنگ و بیشتر به شکل لک و در هفته سوم ترشحات سفید آبکی بدون خارش- بو طبیعی است. ولی طولانی شدن خونریزی بسته به نوع زایمان طبیعی یا سزارین متفاوت است، اگر زایمان طبیعی سخت و با استفاده از فورسپس یا واکیوم انجام شود، عدم استراحت کافی- استرس و فعالیت بدنی زیاد باعث طولانی شدن خونریزی می شود. گاهی خونریزی از محل اپیزیوتومی در زایمان طبیعی اتفاق میافتد که باید در این حالت به پزشک مراجعه کرد. استفاده از قرص های متیل ارگونوین که اکثرا بعد از زایمان داده می شود خونریزی را زودتر کنترل می کند.این سیر طبیعی است ولی اگر خونریزی ادامه یافت یا شدید باشد یا حالت عفونی داشت حتما با پزشک معالجتان در میان بگذارید تا اگر اشکالی پیش آمده آن را درمان و برطرف نماید.

 

 چه زمانی خونریزی بعد از زایمان غیر طبیعی است و باید به پزشک مراجعه کرد؟

 چند مورد که باید به آن توجه کرد و از خونریزی بعد از زایمان غیر طبیعی است و باید به پزشک مراجعه کرد.

1-  بوی بد ترشحات

2-  تب و یا لرز

3-  ادامه خونریزی شدید به رنگ قرمز روشن بعد از هفته اول

4-  خونریزی همراه با دفع تکه های بزرگ لخته

در صورت دیدن این علانم باید حتما به متخصص مراجعه کنید.

 

مطالب بیشتر: 

 

منبع: نی نی پلاس