The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

آیا فاصله کم بین بارداری ها باعث کاهش وزن نوزاد هنگام تولد می شود؟

سوال مخاطب:

آیا فاصله کم بین بارداری ها باعث کاهش وزن نوزاد هنگام تولد می شود؟

 

پاسخ کارشناس:

دکتر آرین (جراح و متخصص زنان،زایمان و نازایی)

 

قاعدتا فاصله دو حاملگی حداقل باید یک سال باشد در غیر این صورت نه تنها وزن جنین بعدی کمتر نمی شود که بیشتر نیز خواهد شد زیرا در هر حاملگی رحم بزرگتر از قبل باقی می ماند و جنین بعدی شانس بیشتری برای رشد بهتر را دارد به همین دلیل رحم کسی که نزاییده در همان حالت کوچک زمان دختری باقی می ماند ولی آن ها که زایمان داشتند به تناسب تعداد حاملگی ها رحم آنها بزرگتر خواهد شد و این امری طبیعی است و نباید باعث نگرانی شود.

 

موضوعاتی که در این بخش مشاهده می کنید سوالاتی است که توسط مخاطبان نی نی پلاس مطرح شده و توسط پزشکان متخصص و ماما هایی که با این مجموعه همکاری می کنند پاسخ داده شده است.

شما نیز می‌توانید با ارسال سوالات خود به مادران دیگر كمك كنید، زیرا مشكل شما ممكن است مشكل دیگر مادران نیز باشد.

 

مطالب بیشتر:

 

منبع: نی نی +