The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

جدول تکامل کودکان و بررسی ترتیب رشد تکاملی کودک

رشد و تکامل نوزادان، شیر خواران و کودکان به صورت مرحله به مرحله پیش می رود. فرزند شما در طی این مراحل یکی پس از دیگری مهارت های لازم را پیدا کرده و بزرگ تر می شود. تحقیق درباره پایش رشد و تکامل کودک و بررسی ترتیب و نحوه پیدایش این مراحل در کودکان مختلف سبب شده بتوانیم خلاصه این داده ها را در قالب مقاله در مورد پایش رشد و تکامل کودک، جدول تکامل کودکان و ... گردآوری کنیم. 

رشد و تکامل نوزادان، شیرخواران و کودکان به صورت مرحله به مرحله پیش می رود، به شکلی که تقریبا هر دو تا سه ماه یکبار دلبند شما مهارت های جدید را از خود بروز می دهد. احتمالا دیدن این مهارت ها همانند زمانی که می بینید او اولین گام های خود را برمی دارد، از لذت بخش ترین لحظات مادر و پدر شدنتان خواهد بود.

 

تکامل روانی-اجتماعی

تکامل کلامي

تکامل حرکتي

سن

به مادر خود نگاه می کند

-

-

۸ - ۶ هفته

 

علاوه بر نگاه کردن لبخند می زند

غان و غون می کند

سر و گردن خود را نگه می دارد

سه ماهگى

سعی می کند با درآوردن صدا ها با آشنایان ارتباط برقرار کند، نزدیکان خود را می شناسد

با دقت گوش می دهد و صداهای بلند در می آورد

سر را نگه داشته به طرفین حرکت می دهد

غلت می زند

 

۵ - ۴ ماهگى

از بازی های ساده همانند دالی موشه لذت می برد

سر و صداهای متنوع تری از خود در می آورد

بدون کمک می نشیند

اشیا را با دست می گیرد

 

۸ - ۶ ماهگى

 

غریبی می کند

سعی می کند تا با کمک اصوات، با نزدیکان خود ارتباط برقرار کند

سینه خیز می رود

 

۱۰ - ۹ ماهگى

با اطرافیان ارتباط برقرار می کند

با لگوها بازی می کند

بدون کمک می ایستد،

چهار دست و پا راه می رود

۱۱ - ۱۰ ماهگى

 

 

بازی می کند

برخی کلمات ساده را بیان می کند

کم کم با کمک راه می رود

 

14-12 ماهگی

برخی بازیها را علاقه مندانه دنبال می کند

دایره کلمات گسترده تر می شود

به راه رفتن مسلط می شود

18-14 ماهگی

روزها پوشک خود را خیس نمی کند

جملات ساده را بیان می کند

به راحتی راه می رود و می دود

24-18 ماهگی

 

همواره به یاد داشته باشید که سن مربوط به مهارت های ذکر شده در هر مرحله از  جدول تکامل کودکان، به صورت میانگین است. به این معنا که اگر فرزند شما به نظرتان در رسیدن به نقاط عطف رشد نوزادان کمی تاخیر دارد و کمی دیرتر خزیدن، چهاردست و پا راه رفتن، زبان باز کردن و ... را یاد گرفته است، به هیچ عنوان به معنای عقب تر بودن او نسبت به همسالان خود نیست.