The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

جدول کامل برنامه غذایی برای نوزاد 6 ماهه

شروع تغذیه تکمیلی برای بسیاری از مادران یک چالش محسوب می شود. تعداد زیادی از مادران نمی دانند که در برنامه غذایی برای نوزاد 6 ماهه چه نکاتی را باید رعایت کنند و چه نکاتی ضروری است؟ لیست غذای کودک 6 ماهه چگونه باید تنظیم شود؟ و ...

رژیم غذایی کودک 6 ماهه

تنظیم صحیح برنامه غذایی نوزاد 6 ماهه اهمیت فراوانی دارد. زیرا اولین باری است که دستگاه گوارش او با غذای جامد آشنا می شود و عدم توجه دقیق به تمامی نکات می تواند سبب بیزاری او از غذا و نیز آسیب به دستگاه گوارش وی شود. برنامه غذایی برای کودک 6 ماهه با ساده ترین غذای کمکی همانند فرنی و حریره بادام آغاز شده و به تدریج بر تنوع غذاها افزوده خواهد شد.

توجه داشته باشید که شیرخوار شش ماهه به معنای پایان ماه شش و آغاز ماه هفت است. در ادامه جدول برنامه غذایی کودک 6 ماهه را که به صورت هفتگی تهیه شده است را مشاهده می کنید. با کمک این جدول می توانید غذای کودک 6 ماهه خود را تنظیم کرده و در هر روز بدانید که باید چه مقدار غذا به دلبندتان بدهید. 

درنظر داشته باشید این برنامه غذایی برای نوزاد 6 ماهه ای مناسب است که مشکل سلامتی خاصی ندارند، درمواردی همانند مشکلات گوارشی همچون ریفلاکس و ... اگرچه همچنان می توانید از این جدول تغذیه کودک 6 ماهه استفاده کنید اما مشورت با پزشک در تمامی موارد ضروری است.

نکته بسیار مهم آن است که متخصص اطفال برای برخی نوزادان همانند مبتلایان به ریفلاکس معده شروع سریع تر تغذیه تکمیلی حتی در 5 ماهگی را تجویز می کنند. برای اغلب نوزادان شروع برنامه غذایی با کمک همین جدول طرح شده برنامه غذایی برای نوزاد 6 ماهه امکان پذیر است اما با این حال مشورت با پزشک متخصص قبل از انجام هر اقدامی ضرورت دارد.

 

 جدول برنامه غذایی برای نوزاد 6 ماهه، هفته اول ماه 7

 

صبح

ظهر

عصر

شب

روز 1

......

1 قاشق مربا خوری فرنی

......

......

روز 2

......

1 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مربا خوری فرنی

......

روز 3

......

1 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مربا خوری فرنی

روز 4

1 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مربا خوری فرنی

روز 5

1 قاشق مربا خوری فرنی

2 قاشق مربا خوری فرنی

2 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مربا خوری فرنی

روز 6

2 قاشق مربا خوری فرنی

2 قاشق مربا خوری فرنی

2 قاشق مربا خوری فرنی

2 قاشق مربا خوری فرنی

روز 7

3 قاشق مربا خوری فرنی

3 قاشق مربا خوری فرنی

3 قاشق مربا خوری فرنی

3 قاشق مربا خوری فرنی

  

جدول برنامه غذایی برای نوزاد 6 ماهه، هفته دوم ماه 7

 

صبح

ظهر

عصر

شب

روز 1

3 قاشق مربا خوری فرنی

2 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مرباخوری حریره بادام

3 قاشق مربا خوری فرنی

3 قاشق مربا خوری فرنی

روز 2

3 قاشق مربا خوری فرنی

2 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مرباخوری حریره بادام

2 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مرباخوری حریره بادام

3 قاشق مربا خوری فرنی

روز 3

3 قاشق مربا خوری فرنی

2 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مرباخوری حریره بادام

2 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مرباخوری حریره بادام

2 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مرباخوری حریره بادام

روز 4

2 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مرباخوری حریره بادام

2 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مرباخوری حریره بادام

2 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مرباخوری حریره بادام

2 قاشق مربا خوری فرنی

1 قاشق مرباخوری حریره بادام

روز 5

3 قاشق مرباخوری حریره بادام

3 قاشق مربا خوری فرنی

3 قاشق مرباخوری حریره بادام

3 قاشق مربا خوری فرنی

روز 6

3 قاشق مرباخوری حریره بادام

3 قاشق مربا خوری فرنی

3 قاشق مرباخوری حریره بادام

3 قاشق مربا خوری فرنی

روز 7

3 قاشق مربا خوری فرنی

3 قاشق مرباخوری حریره بادام

3 قاشق مربا خوری فرنی

3 قاشق مربا خوری فرنی

 

جدول برنامه غذایی برای نوزاد 6 ماهه، هفته سوم ماه 7

 

صبح

ظهر

عصر

شب

روز1

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره بادام

1 قاشق مربا خوری سوپ

2 قاشق مربا خوری فرنی

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره بادام

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره بادام

روز 2

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره بادام

1 قاشق مربا خوری سوپ

2 قاشق مربا خوری حریره

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره بادام

1 قاشق مربا خوری سوپ

2 قاشق مربا خوری حریره

روز 3

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره بادام

2 قاشق مربا خوری سوپ

1 قاشق مربا خوری فرنی

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره بادام

1 قاشق مربا خوری سوپ

2 قاشق مربا خوری حریره

روز 4

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره بادام

3 قاشق مربا خوری سوپ

 

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره بادام

3 قاشق مربا خوری سوپ

 

روز 5

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره بادام

3 تا 4 قاشق مربا خوری سوپ

 

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره بادام

3 تا 4 قاشق مربا خوری سوپ

 

روز 6

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره بادام

3 تا 4 قاشق مربا خوری سوپ

 

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره بادام

3 تا 4 قاشق مربا خوری سوپ

 

روز 7

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره بادام

3 تا 5 قاشق مربا خوری سوپ

 

3 قاشق مربا خوری فرنی یا حریره بادام

3 تا 5 قاشق مربا خوری سوپ

 

محتویات سوپ در این هفته:

 • گوشت بدون چربی یک تکه خورشتی
 • برنج 1 قاشق مربا خوری
 • سیب زمینی

تمامی مواد را به طور کامل با یکدیگر پخته و سپس آن را کاملا له کنید تا مواد به صورت یکدست شود.

  

جدول برنامه غذایی برای نوزاد 6 ماهه، هفته چهارم ماه 7

 

صبح

ظهر

عصر

شب

روز 1

3 تا 4 قاشق مربا خوری فرنی

4 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

3 قاشق مربا خوری فرنی همراه با یک قاشق سیب پخته رنده شده

4 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

روز 2

3 تا 4 قاشق مربا خوری حریره بادام

4 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

3 قاشق مربا خوری فرنی همراه با یک قاشق موز پخته رنده شده

4 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

روز 3

3 تا 4 قاشق مربا خوری فرنی

4 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

3 قاشق مربا خوری فرنی همراه با یک قاشق سیب پخته رنده شده

4 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

روز 4

3 تا 4 قاشق مربا خوری حریره بادام

4 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

3 قاشق مربا خوری فرنی همراه با یک قاشق سیب پخته رنده شده

4 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

روز 5

3 تا 4 قاشق مربا خوری فرنی

4 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

3 قاشق مربا خوری فرنی همراه با یک قاشق موز پخته رنده شده

4 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

روز 6

3 تا 4 قاشق مربا خوری حریره بادام

4 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

3 قاشق مربا خوری فرنی همراه با یک قاشق سیب پخته رنده شده

4 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

روز 7

3 تا 4 قاشق مربا خوری فرنی

4 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

3 قاشق مربا خوری فرنی همراه با یک قاشق سیب پخته رنده شده

4 تا 6 قاشق مربا خوری سوپ

محتویات سوپ در این هفته:

 • گوشت بدون چربی یک تکه خورشتی
 • برنج 1 قاشق مربا خوری
 • سیب زمینی
 • هویج

تمامی مواد را به طور کامل با یکدیگر پخته و سپس آن را کاملا له کنید تا مواد به صورت یکدست شود.

  

طرز تهیه غذای کودک 6 ماهه

بعد از مطالعه لیست برنامه غذایی کودک 6 ماهه نوبت به طرز تهیه غذاهای این ماه می رسد. نحوه تهیه غذاها در شروع تغذیه تکمیلی باید به ساده ترین شکل ممکن باشد تا معده شیرخوار به تدریج با انواع مواد غذایی مختلف آشنا شده و تطابق پیدا کند.

نکته بسیار مهم در طرز تهیه غذای کمکی برای نوزاد 6 ماهه این است که هر هفته فقط می توانید یک ماده غذایی جدید را به رژیم غذاي كمكي نوزاد 6 ماهه اضافه کنید تا در صورت بروز نشانه های حساسیت بدانید که مربوط به کدام ماده غذایی بوده است. 

طرز تهیه فرنی برای کودک 6 ماهه

 • آرد برنج (خانگی) 1 قاشق مربا خوری سر صاف
 • شیر پاستوریزه پرچرب، آب و یا شیر خشک  120 سی سی معادل نصف لیوان

آرد برنج را با آب یا شیر مخلوط کرده، درون یک ظرف کوچک بر روی شعله ملایم مرتب هم میزنیم تا کمی از حالت آبکی خارج شود.

به یاد داشته باشید که فرنی خصوصا در روز های اول نباید غلیظ باشد!

طرز تهیه حریره بادام برای کودک 6 ماهه

 • بادام شیرین 5 عدد
 • شیر پاستوریزه پرچرب، آب و یا شیر خشک نعف لیوان

ابتدا بادام ها را به مدت چند ساعت در آب گرم خیس کرده و سپس پوست آنها را جدا می کنیم. سپس با استفاده از رنده ریز و یا هر وسیله دیگری  آنها را به صورت بسیار ریز خرد می کنیم. درنهایت آن را با شیر یا آب مخلوط کرده، بر روی شعله ملایم همانند فرنی هم میزنیم تا کمی از حالت آبکی خارج شود.

هشدار: مراقب علائم حساسیت به آجیل ها و مغز ها باشید! درصورت مشاهده هریک با درنظر گرفتن دستورات پزشک متخصص نوزادان، حریره بادام تا پایان یک سالگی از برنامه غذایی برای نوزاد 6 ماهه حذف کرده و به همان میزان فرنی را جایگزین کنید.

 مطالعه بیشتر:

1- با 10 راهکار ساده نوزاد را عاشق غذای کمکی کنید

2- دستور پخت 6 غذای کمکی مفید برای نوزادان از شش ماهگی به بعد

3- مقدار غذای کودک شش ماهه چقدر باید باشد و شامل چه موادی است؟

?پرسش و پاسخ های تغذیه تکمیلی نوزادان

آیا شروع تغذیه تکمیلی باید با فرنی باشد؟

فرنی باتوجه به بافت نرم و ترکیب بسیار ساده ای که دارد، بهترین غذا برای شروع تغذیه تکمیلی است.

آیا می توانیم فرنی و حریره بادام را با هم شروع کنیم؟

خیر. هرگز دو ماده غذایی را با هم به تغذیه تکمیلی اضافه نکنید زیرا چنانچه نوزاد حساسیت داشته باشد، امکان تشخیص نوع ماده حساسیت زا وجود نخواهد داشت.

بعد از شروع تغذیه تکمیلی علائم حساسیت در بدن فرزندم ایجاد شد، علت چیست؟

اگر قبل از شش ماهگی شروع کرده اید ممکن است علت آن شروع کردن زودهنگام تغذیه تکمیلی باشد اما اگر بعد از پایان شش ماهگی شروع کرده اید، علت حساست را بایددر موادی نظیر بادام پیدا کرده و موقتا آن را از برنامه غذایی حذف کنید.

آیا می توان تغذیه تکمیلی را قبل از شش ماهگی شروع کرد؟

بله، با اجازه پزشک متخصص اطفال می توانید تغذیه تکمیلی را در موارد ضروری زودتر شروع کنید.