بروز بیماری در نوجوانی با تولد زود هنگام!

یافته های تازه نشان می دهند، نوجوانانی که بسیار زود به دنیا آمده اند در مقایسه با همسالان شان که چنین نیستند به بیماری های حاد بیشتری مبتلا می شوند.     

بارداری طبیعی پس از چهل هفته پایان می رسد. نوزادانی که پس از سی و هفت هفته به دنیا می آیند نیز در زمره افرادی قرار می گیرند که در موعد مقرر متولد شده اند. این مطالعه بر روی نوزادانی متمرکز است که در هفته بیست و سوم تا بیست و پنجم بارداری به دنیا آمده اند.

نوزادانی که بسیارقابل توجه والدین، چهار نکته درباره نوزاد نارس! به دنیا آمده اند در هفته های نخست زندگی با مشکلات تنفسی و گوارشی و نارسایی دراز مدت بینایی، شنوایی، مهارت های شناختی و رفتاری دست و پنجه نرم می کنند.  

دکتر آیجاز فاروغی، محقق ارشد مرکز درمانی دانشگاه مالمو سوئد و سرپرست این مطالعه گفت:" خطر بروز مشکلات عصبی و رفتاری و ابتلاء به بیماری آسم، کودکانی که خیلی زود - در هفته های بیست و سوم تا بیست و پنجم - به دنیا آمده اند را تهدید می کند. "

او افزود:" هوش پایین تر برخی از کودکانی که بسیار زود به دنیا آمده اند باعث می شود آنها با مشکلات رفتاری، اجتماعی، تحصیلی و ... در طول زندگی دست و پنجه نرم کنند. "

پژوهشگران بر روی ۱۳۴ کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله که بسیار زود به دنیا آمده اند و ۱۰۳ کودکی که در زمان مقرر متولد شده اند مطالعه کردند و دریافتند کودکانی که بسیار زود به دنیا آمده اند پنج برابر بیشتر از همسالان شان که چنین نیستند در معرض ابتلاء به بیماری های جسمی و روحی قرار دارند و به کمک های پزشکی، تحصیلی و اجتماعی نیاز دارند.

منبع: foxnews