آیا کیت تخمک گذاری روز دقیق را نشان میدهد؟

سوال مخاطب:

آیا استفاده از کیت تخمک گذاری برای تعیین دقیق روز مورد نظر قابل اطمینان است؟

 

پاسخ کارشناس:

دکتر آرین (جراح و متخصص زنان،زایمان و نازایی)

 

برای تعیین تخمک گذاری در گذشته از روش های مانند بررسی درجه حرارت بدن که نیم درجه در موقع تخمک گذاری اضافه می شود، از ترشحات دهانه رحم که زیر میکروسکوپ به شکل برگ سرخس در می آید، استفاده می شد ولی امروزه از سونوگرافی بیشتر استفاده می شود ولی همه این ها زمان دقیق را معلوم نمی کنند فقط با اختلاف 12-10 ساعت تخمک گذاری را مشخص می سازد. کیت های تخمک گذاری اگر درست استفاده شوند، با دقت 99% می توانند افزایش ناگهانی هورمون LH در بدن را تشخیص دهند که انتظار می رود به دنبال آن تخمک گذاری روی دهد.این امکان وجود که در برخی از سیکل های ماهانه تخمک گذاری انجام نشود. بنابراین اگر با استفاده از این کیت ها در طی یک سیکل جواب مثبت نگرفتید، ترس و نگرانی به خود راه ندهید و در دوره های بعد این کار را تکرار کنید.

 

موضوعاتی که در این بخش مشاهده می کنید سوالاتی است که توسط مخاطبان نی نی پلاس مطرح شده و توسط پزشکان متخصص و ماما هایی که با این مجموعه همکاری می کنند پاسخ داده شده است.

شما نیز می‌توانید با ارسال سوالات خود به مادران دیگر كمك كنید، زیرا مشكل شما ممكن است مشكل دیگر مادران نیز باشد.

مطالب بیشتر:

 

منبع: نی نی +