The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

آیا اشعه ایکس در بارداری مضر است و آیا به جنین آسیب می زند؟

اغلب مادران در دوران بارداری، به خصوص وقتی می توانند با استفاده از سونوگرافی، کودک را ببینند اصلاً به رادیوگرافی فکر نمی کنند، اما در مواردی رادیوگرافی لازم می شود مانند زمانی که مواردی همچون شکستگی پا در بارداری رخ می دهد. در ادامه این متن به شما خواهیم گفت که آیا اشعه ایکس در بارداری مضر است؟ چه مقدار از اشعه ایکس در بارداری می تواند به جنین شما آسیب بزند؟

اشعه ایکس در بارداری

یکی از مواردی که ممکن است عکسبرداری در دوران بارداری انجام شود شرایطی است که مادر از بارداری خود مطلع نبوده و در معرض اشعه ایکس قرار می گیرد، همچنین ممکن است عکسبرداری اشعه ایکس ضروری و مزایا از مضرات آن بیشتر باشد.

دو مسئله مهم هنگام بررسی عکسبرداری با اشعه ایکس در بارداری این است که از شکم محافظت کامل به عمل آید.

نکته مهم این است که می دانیم معمولاً در دوران بارداری مادران نیاز به عکسبرداری با اشعه ایکس ندارند اما احتمال دارد شرایطی پیش آید که در آن مادر ناگزیر باشد فرزند دیگرش را در عکسبرداری همراهی کند یا وضعیت اورژانسی دندانپزشکی، تروما یا شکستگی استخوان رخ دهد که در این صورت باید مزایا و مضرات عکسبرداری را مورد بررسی قرار داد.

خطرات اشعه ایکس در بارداری

خطرات اشعه ایکس بسته به سن بارداری و میزان اشعه ایکس متفاوت است. مقدار اشعه با واحد راد یا میلی گری اندازه گیری می شود. در بسیاری از موارد مانند شکستگی استخوان یا دندانپزشکی، مقدار اشعه ایکس مورد استفاده، کم است.

طبق بررسی های منابع معتبر، اگر قصد بارداری دارید و ناگزیر به انجام عکسبرداری با اشعه ایکس هستید، هیچ خطری برای مادر و جنین در بارداری قریب الوقوع ندارد. قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس کمتر از 10 راد در هفته سه یا چهار بارداری تقریبا بی خطر است اما بیشتر از 10 راد خطر سقط احتمالی به همراه دارد. در هفته های پنج تا ده، اما بین 5-10 راد ، اثرات بالقوه از نظر علمی قطعی نیستند و احتمالاً به اندازه ای کم هستند که از نظر بالینی قابل تشخیص نیست. با دوز بیش از 10 راد احتمال بدشکلی افزایش می یابد.

در هفته های 11 تا 17 با مقدار اشعه ایکس 5-10 راد، اثر بالقوه از نظر علمی قطعی نبوده و احتمالاً به اندازه ای کم است که از نظر بالینی نمی توان آن را تشخیص داد. متخصصان خاطرنشان می کنند که احتمال آسیب به ضریب هوشی در دوز بیش از 10 راد با افزایش قرارگیری در معرض اشعه، افزایش می یابد.

در هفته های 18 تا 27 ، چنانچه مقدار اشعه ایکس بیشتر از 10 راد نباشد، خطری پیش نمی آید به این معنی که نقص ضریب هوشی قابل تشخیص نیست، اما بعد از هفته 28 ، خطری که متوجه جنین می شود شبیه به مادر است. مقادیر کمتر از 5 راد در هر مرحله از بارداری هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.

پرسشهایی که قبل از رادیوگرافی می توانید بپرسید:

• آیا آزمایش دیگری وجود دارد که نیاز به رادیوگرافی نباشد؟

• اگر ما عکسبرداری با اشعه ایکس انجام ندهیم چه اتفاقی می افتد؟

• آیا می توان عکسبرداری با اشعه ایکس را مثلا تا بعد از هفته 20 یا تا زمانی که کودک به دنیا بیاید، به تعویق بیندازیم؟

کلام آخر

اگر به اشعه ایکس نیاز دارید، در هر مرحله از بارداری، احتمالاً برای شما بی خطر است. حتماً اقدامات احتیاطی محافظتی را در مورد اشعه ایکس در بارداری انجام داده و تکنسین عکسبرداری را در جریان بارداری خود قرار دهید، در صورتی که با اشعه ایکس یا تصویربرداری رادیولوژی سروکار دارید، حتماً در اسرع وقت به سرپرست خود اطلاع دهید.

مطالعه بیشتر:

مضرات موبایل برای زنان باردار

سی تی اسکن در بارداری برای جنین ضرر دارد؟

عکس رادیولوژی دندان در سه ماهه اول، خطرناک است؟

آیا استفاده از تلفن همراه در دوران بارداری خطرناک است؟

?پرسش و پاسخ های اشعه ایکس در بارداری

آیا قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس در هفته های در هفته های پنج تا ده برای جنین مضر است؟

در هفته های پنج تا ده، اما بین 5-10 راد ، اثرات بالقوه از نظر علمی قطعی نیستند و احتمالاً به اندازه ای کم هستند که از نظر بالینی قابل تشخیص نیست. با دوز بیش از 10 راد احتمال بدشکلی افزایش می یابد.

آیا قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس در هفته های 11 تا 17 برای جنین مضر است؟

در هفته های 11 تا 17 با مقدار اشعه ایکس 5-10 راد، اثر بالقوه از نظر علمی قطعی نبوده و احتمالاً به اندازه ای کم است که از نظر بالینی نمی توان آن را تشخیص داد. متخصصان خاطرنشان می کنند که احتمال آسیب به ضریب هوشی در دوز بیش از 10 راد با افزایش قرارگیری در معرض اشعه، افزایش می یابد.

آیا قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس در هفته های 18 تا 27 برای جنین مضر است؟

در هفته های 18 تا 27، چنانچه مقدار اشعه ایکس بیشتر از 10 راد نباشد، خطری پیش نمی آید به این معنی که نقص ضریب هوشی قابل تشخیص نیست، اما بعد از هفته 28 ، خطری که متوجه جنین می شود شبیه به مادر است. مقادیر کمتر از 5 راد در هر مرحله از بارداری هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.

خطرناک بودن و یا نبودن اشعه ایکس در بارداری به چه مواردی بستگی دارد؟

خطرات اشعه ایکس بسته به سن بارداری و میزان اشعه ایکس متفاوت است. مقدار اشعه با واحد راد یا میلی گری اندازه گیری می شود. در بسیاری از موارد مانند شکستگی استخوان یا دندانپزشکی، مقدار اشعه ایکس مورد استفاده، کم است.

منبع: verywellfamily