The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

بروز چهار مشکل در زنان با تکرار زایمان سزارین!

تکرار عمل جراحی سزارین، از دفعه قبلی پیچیده ‌تر است. پزشکان باور دارند پشت سر گذاشتن سه عمل جراحی سزارین خطرات زیادی برای مادر دارد. خطراتی که پس از عمل جراحی سزارین سوم مادر را تهدید می ‌کنند عبارتند از:

 

تولید بافت اضافه در رحم یا اندام‌های اطراف آن

از آن‌ جا که پس از هر عمل جراحی شکمی، بافت‌‌ های آسیب دیده ترمیم شان را شروع می ‌کنند، ممکن است میزان تولید بافت افزایش یافته و بین اندام ‌ها چسبندگی ایجاد کند. این چسبندگی‌ ها انجام عمل جراحی سزارین بعدی را غیر ممکن می ‌کند.

ایجاد زخم در مثانه و روده

با این که احتمال زخم شدن مثانه و روده کم است اما خطر بروز چنین حادثه ای با تکرار این عمل جراحی به شدت افزایش می یابد. احتمال زخم شدن مثانه به میزان چسبندگی این عضو به رحم دارد.

خون ریزی شدید

پس از هر عمل جراحی سزارین امکان خون ریزی شدید وجود دارد و احتمال بروزش با تکرار عمل‌ های جراحی افزایش می یابد. همچنین خطر برداشتن رحم به دنبال خون ریزی شدید نیز بسیار زیاد است. در برخی از موارد ممکن است جراح مجبور شود به مادر خون تزریق کند. آمارها نشان می‌ دهند احتمال برداشتن رحم پس از عمل سزارین اول ۰.۶۵ درصد است که این رقم پس از عمل چهارم به ۲.۴۱ درصد می‌ رسد.

افزایش مشکلات مربوط به جفت

هر چه عمل سزارین بیشتری انجام داده باشید، احتمال بروز مشکلاتی مثل رشد بی‌ رویه جفت در بافت رحم یا پوشیده شدن کامل دهانه رحم توسط جفت افزایش پیدا می ‌کند.

منبع: foxnews