The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

کنترل علایم حساسیت کودکان با تزریق داروی اپیفرین

وقتی بدن فردی واکنش حساسیت زای شدید بروز می دهد، تزریق داروی اپینفرین می تواند زندگی بخش باشد. اما یافته های تازه نشان می دهند، کمتر از 40 درصد از کودکانی که حساسیت - آنافلاکسی - دارند تنها پیش از بستری شدن در بیمارستان داروی اپینفرین دریافت می کنند.

اپیفرین را می توان به سرعت به بدن فردی که واکنش شدید حسایت زا نشان داده تزریق کرد و جان اش را نجات داد.

در این مطالعه، محققان پرونده پزشکی بیش از 400 کودک و نوجوان که به دلیل بروز واکنش حساسیت زای شدید به بخش اورژانس بیمارستان ها مراجعه کرده بودند را تجزیه و تحلیل کرده و دریافتند تنها 36 درصد آنها پیش از مراجعه به کلینیک یا بیمارستان داروی اپیفرین دریافت کرده بودند.

آنها پی بردند، بیمارانی که در این مطالعه شرکت نکرده بودند با استفاده از داروی اپیفرین درمان نشدند، اما 50 درصد شرکت کنندگان در این مطالعه پس از دریافت اپیفرین درمان شدند.

دانشمندان پی بردند، کودکان و نوجوانانی که بدن شان واکنش های شدید حساسیت زا نشان می دهد باید پیش از رسیدن به بیمارستان داروی اپیفرین دریافت کنند.

دکتر ملیسا روبینسون، مدیر مرکز مطالعات آلرژی بیمارستان مرکزی شهر دنور گفت:" درمان واکنش حساسیت زا با استفاده از اپیفرین توسط والدین یا مدیران مدارس با تاخیر انجام می شود. "

او افزود:" متاسفانه، اکثر والدین، معلمان و مدیران مدارس علی رغم بی اثر بودن آنتی هیستامین ها، این دارو را به کودکان و نوجوانانی می خورانند. "

اکثر قریب به اتفاق کودکان و نوجوانان شرکت کننده در این مطالعه دست کم یک بار آنافلاکسی - واکنش شدید حساسیت زا - را بروز داد، اما برای کمتر از نیمی از آنها نوع تزریقی اپیفرین تجویز شد.

دکتر دیوید استکوس، متخصص حساسیت بیمارستان کودکان نشنال هاید گفت:" علایم و نشانه های آنافلاکسی ناگهانی بروز کرده و به سرعت گسترش می یابد. هم از این رو، همراه داشتن دوز مشخصی از نوع تزریقی داروی اپیفرین حیاتی است. "

مطالعه بیشتر:

1- حساسیت فرزندتان به پنی سیلین واقعی است؟

2- کاهش بروز حساسیت در فرزند با مصرف آجیل توسط مادران

3- فرزندتان به شیر گاو حساسیت دارد؟

4- سه توصیه برای کنترل حساسیت دانش آموزان

منبع: livescience