The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

خطرات مصرف زیاد ماهی در دوران بارداری

بر اساس نتایج یک تحقیق بسیار وسیع، افراط در مصرف ماهی در دوران بارداری با قرار دادن جنین در معرض سموم و آلاینده های موجود در آن خطر ابتلای جنین به چاقی را در آینده افزایش خواهد داد.

مضرات مصرف زیاد ماهی در دوران بارداری

همانگونه که می دانیم مصرف ماهی به ویژه به علت داشتن مقادیر فراوان امگا 3 (omega 3) و اسیدهای چرب ضروری در حفظ سلامت بدن بسیار موثر است. ولی با این وجود حاصل مطالعه ای که بر روی 26184 خانم باردار صورت گرفته و گزارش نهایی آن در بخش کودکان نشریه پزشکی آمریکا (جاما) به چاپ رسید، نشان داد که مداومت بسیار در مصرف ماهی در دوران بارداری آثار سوئی بر سلامت آینده کودک خواهد داشت. در این تحقیق تیمی از پژوهشگران دانشگاه کرت یونان ارتباط میان مصرف ماهی در مادران باردار ساکن در کشورهای مختلف آمریکایی و اروپایی و الگوی رشد نوزادان آنها را تا سن 6 سالگی مورد مطالعه و بررسی قرار دادند.

 زیاده روی در مصرف ماهی و تاثیر بر نوزادان 

میزان مصرف ماهی در بارداری در هر یک از کشورها کاملاً متفاوت و از 0/5 بار در هفته در کشور بلژیک تا 4/45 بار در هفته در اسپانیا متغییر بود. بر اساس یافته های محققان 19/4 درصد کودکان مورد مطالعه در 4 سالگی و 15/2 درصد دیگر در 6 سالگی دچار اضافه وزن و چاقی مفرط بودند. به این ترتیب نوزادان مادران بارداری که بیش از 3 وعده ماهی در هفته مصرف کرده بودند در مقایسه با نوزادان آن دسته از مادرانی که مصرف ماهی آنها کمتر از این مقدار بود دارای شاخص توده بدنی بالاتری بودند. بر اساس یافته های این تحقیق مصرف 3 وعده ماهی در هفته در بارداری با دو عارضه رشد بسیار سریع نوزاد تا سن 2 سالگی و اضافه وزن و چاقی مفرط کودک در سنین 4 و 6 سالگی ارتباط مستقیمی دارد. علاوه بر آن پیامدهای منفی افراط در مصرف ماهی در نوزادان دختر بیشتر از نوزادان پسر مشهود است.در حقیقت بروز این مشکل نه به علت مصرف خود ماهی بلکه به دلیل آلاینده ها و سموم موجود در آن است.

 سموم و آلاینده های موجود در ماهی

برخی از انواع ماهی حاوی سموم فلزات سنگین نظیر جیوه و یا آلوده به انواع آلاینده های پایدار بوده و در نتیجه اختلال در عملکرد هورمون های بدن را به دنبال دارند. بنابر عقیده این محققان مصرف زیاد ماهی در دوران بارداری به علت حجم فراوان آلاینده های موجود در آن مشکل تغییر متابولیسم بدن جنین را به دنبال خواهد داشت. البته در این مطالعه تاثیر نوع ماهی، شیوه طبخ و همچنین رودخانه ای یا دریایی بودن آن در کاهش میزان عوارض آن بر رشد کودک مورد مطالعه قرار نگرفته است. آژانس ملی سلامت فرانسه به کلیه خانم های باردار توصیه می کند که مصرف ماهی خود را  در این دوران به دو وعده در هفته محدود کنند.

و در نهایت به نظر می رسد که در امر تغذیه نیز درست همانند سایر وجوه زندگی بهترین کار رعایت جانب اعتدال است! 

مطالعه بیشتر:

فواید و مضرات مصرف ماهی در بارداری (ویدئو)

آیا میگو برای زنان باردار مضراست؟

چه مقدار مصرف قرص روغن ماهی در بارداری مجاز است؟

خوردن ماهی دودی در بارداری بی خطر است؟

منبع: نی نی پلاس