The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

آیا علائم بارداري بعد از 48 ساعت نزديكي مشخص می شود؟

تعداد بسیاری از مادران تمایل دارند که در اسرع وقت بعد از نزدیکی از باردار بودن و یا نبودن خود مطلع شوند.  به همین علت سوال می کنند که آیا علائم بارداري بعد از 48 ساعت نزديكي مشخص می شود یا خیر؟

علائم بارداري بعد از 48 ساعت نزديكي

برای دانستن علائم بارداري بعد از 48 ساعت نزديکي ابتدا باید برایتان شرح دهیم که نشانه های بارداری چگونه و در چه زمانی بروز می کنند.

اگر شما در روزهای تخمک گذاری خود نزدیکی داشته باشید، اسپرم ها بعد از عبور از واژن وارد حفره رحم می شوند. در حفره رحم آنها به سمت لوله های رحمی حرکت خواهند کرد. در این زمان بعد از تخمک گذاری، تخمک توسط شرابه های لوله های رحمی گرفته شده و به درون لوله وارد خواهد شد. در قسمت آمپول لوله رحمی تخمک با اسپرم ترکیب شده و لقاح انجام می شود. در ادامه سلول تخم لقاح یافته به سمت حفره رحم راه می افتد. بعد از رسیدن آن به حفره رحم، در طی فرآیندی به نام لانه گزینی، درون اندومتر جای گرفته و پس از چند روز با عروق خونی اندومتر ارتباط خونی برقرار خواهد کرد. به این ترتیب ارتباط خونی مادر و جنین ایجاد می شود. با برقراری این ارتباط هورمون hCGβ که توسط جفت تولید می گردد، به درون خون مادر وارد خواهد شد. بر اساس منابع علمی، مقادیر این هورمون در روز 9 ام بعد از لقاح در خون مادر به حد قابل تشخیص توسط تست های بارداری می رسد. ورود این هورمون به بدن مادر اولین علامتی است که سبب بروز تغییرات و نشانه های بارداری همچون تهوع، درد و حساسیت پستان ها، سرگیجه و ... می شود. بنابراین قبل از این زمان که هنوز مادر با جنین ارتباط خونی برقرار نگرده استف نمی توان انتظار دیدن چنین نشانه هایی را داشت.

تنها علائم بارداري بعد از 48 ساعت نزديكي بررسی بسیار دقیق دمای پایه بدن است. اگر به دنبال پیدا کردن زمان دقیق تخمک گذاری خود، هر روز دمای پایه بدنتان را قبل از برخواستن از رخت خواب به روش رکتال اندازه گیری کرده و یادداشت کنید، متوجه خواهید شد که این دما در روز تخمک گذاری نیم تا یک درجه افزایش یافته و سپس به حالت اول بازمی گردد. اگر این دما بعد از افزایش پیدا کردن، تا چندین روز کاهش نیافت، احتمالا بارداری رخ داده که این می تواند اولین علائم بارداري بعد از 48 ساعت نزديكي باشد.

 

مطالعه بیشتر:

1- نشانه ها و علائم بارداری در چند روز اول چیست؟

2- زمان بروز اولین علائم بارداری و روش های شناسایی این علائم

3- روش های تشخیص اولین علائم بارداری در طب سنتی