The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

اصطلاحات انگلیسی سونوگرافی جنین (خواندن سونوگرافی بارداری)

هر بار که به سونوگرافی می روید، برگه ای را در نهایت به دست شما می دهند که پر از اصطلاحات مختلف است. بدون شک هر آنچه که در این برگه بیان شده به وضعیت سلامتی جنین شما ارتباط دارد. نگرانی های مادرانه ایجاد می کند که بخواهید از تمامی معانی اصطلاحات انگلیسی سونوگرافی جنین سر در بیاورید. در همین راستا متنی را تهیه کرده ایم که بتوانید با کمک آن به عنوان یک راهنما معانی اصطلاحات انگلیسی سونوگرافی جنین (خواندن سونوگرافی بارداری) را برای خودتان روشن کنید. کسب چنین اطلاعاتی درمورد معنی اصطلاحات انگلیسی سونوگرافی جنین به کاهش استرس و سردرگمی های شما در این دوران کمک شایانی خواهد کرد.

معانی اصطلاحات انگلیسی در سونوگرافی بارداری

در هر برگه سونوگرافی نماد و اصطلاحاتی نوشته شده است که متخصص سونوگرافی با کمک آنها ویژگی ها و شرایط سلامتی جنین شما را به متخصص زنان گزارش می کند. در ادامه معانی اصطلاحات انگلیسی سونوگرافی جنین (خواندن سونوگرافی بارداری) آورده شده است:

اصطلاح ac در سونوگرافی بارداری

اصطلاح ac در سونوگرافی بارداری مخفف کلمه abdominal circumference به معنار دور شکم است. اندازه گیزی دور شکم یکی از آیتم های مهم سلامتی جنین است که در اواخر بارداری اهمیت بیشتری پیدا می کنید. متخصص سونوگرافی با کمک ac در کنار سایر موارد می تواند وزن جنین را طی بارداری تخمین بزند.

اصطلاح afi در سونوگرافی بارداری

afi مخفف کلمه amniotic fluid index به معنای شاخص مایع آمنیوتیک است. با کمک این شاخص اندازه مایع آمنیوتیک اطراف جنین بررسی می شود و کم بودن، طبیعی بودن و یا زیاد بودن آن مشخص خواهد شد. اگر مقدار مایع آمنیوتیک طبیعی نباشد، باید با کمک بررسی های بیشتر باید علت آن مشخص گردد.

اصطلاح bpd در سونوگرافی بارداری

bpd در سونوگرافی بارداری مخفف کلمه biparietal diameter به معنای قطر بین دو استخوان آهیانه و یا پاریتان سر جنین است. اندازه ذکر شده درمورد اصطلاح bpd در سونوگرافی بارداری اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا  این قطر برای انجام زایمان طبیعی باید با اندازه لگن مادر تطابق داشته باشد. 

اصطلاح fhr در سونوگرافی بارداری

اصطلاح fhr مخفف کلمه fetal heart rate به معنای تعداد ضربان قلب جنین است که در حالت عادی باید بین 120 تا 160 ضربه در دقیقه باشد. شرایطی همچون استرس مادر می تواند این تعداد را تحت تاثیر قرار دهد.

اصطلاح fl در سونوگرافی بارداری

اصطلاح fl در سونوگرافی بارداری مخفف کلمه femur length به معنی طول استخوان فمور (استخوان ران) جنین است. اندازه گیری fl در سونوگرافی بارداری به متخصص سونوگرافی کمک می کند تا بتواند قد جنین را تخمین بزند.

اصطلاح crl در سونوگرافی بارداری

اصطلاح cr مخفف کلمه crown-rump length به معنای طول قد نشسته جنین است یعنی فاصله فرق سر تا کفل. با کمک این پارامتر می توان قد جنین را اندازه گیری کرده و رشد اور را بررسی کرد.

اصطلاح hc در سونوگرافی بارداری

اصطلاح hc مخفف کلمه head circumference به معنای دور سر جنین است که در کنار پارامتر هایی همچون دور شکم، مناسب بودن و یا نبودن رشد جنین و نیز وزن او را نشان می دهد.

اصطلاح efw در سونوگرافی بارداری

اصطلاح efw مخفف کلمه estimated fetal weight به معنی وزن تخمینی جنین است. 

اصطلاح nb در سونوگرافی بارداری

اصطلاح nb مخفف کلمه nasal bone به معنای استخوان بینی است. بسیاری از مادران می پرسند که سونوگرافی nb چیست؟ در پاسخ اشاره می کنیم که در سونوی nb سونوگرافیست اندازه استخوان بینی جنین و همچنین زاویه آن را با فک اندازه گیری کرده و گزارش می کند. این اندازه گیری از جهت برسی ابتلای جنین به برخی سندرم ها همانند سندرم داون اهمیت فراوانی دارد.

 به یاد داشته باشید که کسب آگاهی کلید از بین بردن نگرانی ها در طی بارداری است. کسب اطلاعات کامل درمورد معانی اصطلاحات انگلیسی سونوگرافی جنین (خواندن سونوگرافی بارداری) به شما کمک می کند که بعد از هر بار مراجعه به سونوگرافی بدانید که فرشته کوچکتان در چه وضعیتی است.

 

مطالعه بیشتر:

1- اولین سونوگرافی بارداری چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهد؟

2- بهترین زمان انجام اولین سونوگرافی بارداری در کدام هفته است؟

3- آزمایش ادرار، آزمایش خون و سونوگرافی در دوران بارداری