The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

شش قدم تا پیشگیری از حمله کولیک در کودکان!

علت بروز کولیک ( قولنج ) در کودکان هنوز ناشناخته است، اما والدین زمان رنج بردن فرزندشان از این اختلال را می دانند.  

دانشمندان مدرسه پزشکی دانشگاه میشیگان به والدین توصیه می کنند با مطالعه و اجرا موارد زیر از بروز حملات کولیک پیشگیری کنند.

اگر فرزندتان را با شیر خشک تغذیه می کنید:

- به فرزندتان در حالت ایستاده شیر بدهید. این کار میزان ورود هوا هنگام بلعیدن شیر را کم می کند.

- شیر خشک را با آب خیلی داغ تهیه نکنید.

- اگر نوک پستان شیشه شیر کوچک است، فرزندتان هوای زیادی می بلعد.

- شیر خشک دیگری مصرف کنید.

اگر فرزندتان را با شیر مادر تغذیه می کنید:

- مصرف چای، قهوه، نوشابه و آبمیوه های گاز را محدود یا متوقف کنید.

- مصرف محصولات لبنی و کلیه مواد غذایی که ممکن است فرزندتان را اذیت کند متوقف کنید.  

منبع: healthday