آموزش روابط اجتماعی به کودکان!

فرزندم به راحتی نمی تواند با همسالان اش در زمین بازی ارتباط برقرار کند. چگونه می توانم مهارت های اجتماعی را به او بیاموزم؟

// echo $post['summary'];

بروز احساسات - گریه و دعوا کردن - فرصت مناسبی است برای آموزش نشان دادن احساسات به فرزندان:" از این که به خواسته ات نرسیدی عصبانی هستی؟ " همراه اش راه بروید یا در آغوش اش بگیرید تا پس از آرام شدن، روش استفاده صحیح از کلمات و بروز دادن رفتارهای مناسب را بیاموزید.

همچنین می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: وقتی فرزندتان سرگرم بازی کردن است و دوست اش را هل می دهد، به او بگویید:" وقتی آیدین رو هل دادی، ناراحت شد. " به این ترتیب همدلی را به فرزندتان می آموزید.

در نظر داشته باشید، به اشتراک گذاری یک مفهوم و تاکید بیش از اندازه بر آموزش آن به فرزند نتیجه ای منفی داشته و کودک را مضطرب و نگران می کند.

منبع: نی نی پلاس