The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

آنتی اکسیدان مانع نقص های مادرزادی می شود

یافته های تازه نشان می دهند، مصرف مواد غذایی سرشار از آنتی اکسیدان - اسفناج، جوانه گندم و ... - توسط بانوان بارداری دیابتی، از بروز نقص لوله عصبی در فرزندان متولد نشده شان پیشگیری می کند.

مهم ترین نقایصی که نوزادان با آنها متولد می شوند - نقص لوله عصبی و ... - تبعات ویرانگری دارند که فرزندان بانوان باردار دیابتی، پنج بار بیش از فرزندان بانوان سالم در معرض آنها قرار دارند.

پروفسور ماری لویکن، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه هاروارد گفت:" نقص لوله عصبی در روزها و هفته های نخست بارداری بروز می کند. "

او و همکاران اش با هدف کشف تاثیر ژن ها بر جنین بیش از یک دهه بر روی بانوان باردار دیابتی مطالعه کردند. پژوهش های آنها به تازگی بر روی موش های ماده دیابتی و تاثیر ژن Pax-3 بر رشد و نمو جنین آنها متمرکز شده است.

آنها دریافتند، جنین موش های ماده دیابتی حامل مقادیر اندک ژن Pax-3 هستند که نتیجه اش افزایش آمار تولد فرزندان موش های دیابتی است که از نقص لوله عصبی رنج می برند.

استاد مدرسه پزشکی دانشگاه هاروارد گفت:" میزان قند خون مادران باردار دیابتی و جنین های شان بسیار بالا است که زمینه ایجاد رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو - پیروزی رادیکال های آزاد بر دفاع آنتی اکسیدانی بدن ماست و به نوعی به حمله های بیولوژیک به ارگانیسم بدن تعبیر می شود - را در جنین فراهم می کند. این استرس می تواند ژن Pax-3 را نابود کرده و زمینه بروز نقص لوله عصبی جنین را فراهم کند. مهم ترین مکمل آنتی اکسیدانی که کلیه بانوان پیش از باردار شدن و در دوران بارداری باید مصرف کنند، اسید فولیک است. این آنتی اکسیدان نقش اساسی در پیشگیری از بروز نقص لوله عصبی جنین ایفاء می کند. "

منبع: نی نی پلاس