The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

مشکلات والدین برای بارداری دوم یا فرزند دوم

می توانید در مورد مشکلات بارداری دوم یا فرزند دوم با همسرتان گفت و گو کنید. در این نوشتار با آنها آشنا می شوید.

1- کمبود زمان

کمبود زمان متداول ترین نگرانی درباره فکر کردن زوجین به تولد فرزند دوم است. با استخدام خدمتکار می توانید مسئولیت نظافت و خرید خانه را به او واگذار کرده و زمان بیشتری به خود اختصاص دهید.

2- مسائل مالی

توانایی مالی بزرگ کردن فرزند دیگر را دارید؟ یکی از شما ( یا هر دو ) می تواند بیشتر کار کند؟ شما این کار را خواهید کرد؟ در هر شرایطی می توانید هزینه های خانواده را کاهش دهید؟

3- دوست داشتن فرزند دوم

نگران هستید فرزند دوم تان را کمتر از فرزند اول دوست بدارید؟ پاسخ دادن به این نگرانی که در میان والدین متداول است، ساده است: ظرفیت شما در عشق ورزیدن به فرزندان تان بی نهایت است.

4- درد زایمان و تولد نوزاد

نگران هستید همسرتان را گرفتار درد زایمان و تولد فرزند کنید؟ توجه داشته باشید که کار کردن بانوان باردار دشوارتر است و باید فشار زیادی را تحمل کند. با او صحبت کنید.

5- مشکلات رفتاری فرزندان

خلق و خوی فرزند اول تان بد است؟ نگران هستید اخلاق فرزند دوم تان نیز چنین باشد؟ اگر چنین است، باید بدانید، خصوصیات هر یک از افراد منحصر به فرد است.

6- وقت گذاشتن برای همسر

برای پنج دقیقه تنها بودن با همسرتان تقلا می کنید؟ نگران هستید فرزند دوم زمان باقی مانده برای تنها بودن با همسرتان را به خود اختصاص دهد؟ با همکاری همسرتان می توانید زمان مناسبی پیدا کنید.

7- کودکی شما

تنها فرزند خانواده هستید یا برادر و خواهر دارید؟ چطور رشد کردید؟ اگر خواهر یا برادر داشتید، صمیمی بودید؟

درباره مسائل فوق با همسرتان گفت و گو می کنید، با نگرانی های یکدیگر آشنا شده و به احتمال زیاد به توافق خواهید رسید.

 

مطالعه بیشتر: 

1- بهترین زمان برای بارداری فرزند دوم و فاصله سنی میان دو فرزند

2- ناباروری ثانویه یا ناباروری در بارداری دوم

3- مقایسه عوارض زایمان طبیعی با سزارین

4- بارداری برای دومین بار و آمادگی برای فرزند دوم

 

منبع: babycenter