The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

آزمون: حقایق نگهداری از نوزاد

غذا دادن، خواباندن، شست و شو کردن، کوتاه کردن ناخن ها و ... نگهداری از نوزاد را تشکیل می دهند. با مطالعه و پاسخ دادن به سوالات زیر می توانید میزان اطلاعات تان درباره نگهداری از نوزادان را بسنجید.

نوزادان تازه متولد شده زیاد نمی خوابند.

- صحیح

- نادرست

پاسخ: نادرست

نوزادان تازه متولد شده به طور متوسط 16 ساعت در شبانه روز می خوابند.

نوزادان اول بار چه زمانی می خندند؟

- هفته چهارم تا ششم

- ماه چهارم تا ششم

پاسخ: ماه چهارم تا ششم

نوزادان از هفته ششم زندگی لبخند می زنند، اما در ماه های سوم تا ششم زندگی با صدای بلند می خندند. مشاهده مادر، پدر، اسباب بازی های مورد علاقه و ... از جمله عوامل خندیدن نوزادان است.

مادران پس از دو ماهه شدن فرزندان شان چه باید بکنند؟

- بازی کردن

- صحبت کردن

پاسخ: صحبت کردن

والدین باید از هر فرصتی برای بازی کردن با فرزندان شان استفاده کنند، اما به محض دو ماهه شدن شان باید پروسه آموزش زبان را - صحبت کردن - آغاز کنند. نوزادان به صحبت کردن والدین واکنش نشان می دهند.

تغییر رنگ مدفوع نوزادان نگران کننده است.

- صحیح

- نادرست

پاسخ: نادرست

تغییر رنگ مدفوع نوزاد به بخش ثابت نگرانی های والدین تبدیل شده است، اما این موضوع در اکثر موارد طبیعی است و بخشی از پروسه رشد و نمو نوزاد را تشکیل می دهد.

حداکثر زمان گریه کردن نوزاد چقدر است؟

- روزانه یک ساعت

- روزانه دو ساعت

- روزانه سه ساعت

- روزانه چهار ساعت

پاسخ: روزانه یک ساعت

نوزادانی که وارد ماه سوم زندگی شان شده اند تنها یک ساعت در روز گریه می کنند. با توجه به تلاش فرزندان برای برقراری ارتباط با افراد صدا و شدت گریه کردن شان متغیر است. اگر کودک تان روزانه بیش از یک ساعت گریه می کند باید به پزشک اطلاع دهید.

وزن نوزادان در ماه چهارم زندگی دو برابر می شود.

- صحیح

- نادرست

پاسخ: صحیح

وزن نوزادان در ماه چهارم زندگی دو برابر خواهد شد. اگر فرزندتان به اندازه کافی غذا نمی خورد و وزن اش افزایش نمی یابد به پزشک متخصص اطفال اطلاع دهید.

مصرف کدام یک از مواد زیر پیش از یک ساله شدن نوزاد ممنوع است؟

- شیر گاو

- عسل

- آجیل

- گزینه های اول و دوم

پاسخ: گزینه های اول و دوم

خوراندن عسل و شیر گاو - به دلیل مسموم شدن با سم بوتولیسم و آسیب دیدن دستگاه گوارش و کلیه ها - به نوزادان پیش از یک سالگی ممنوع است.

اضطراب جدایی در نوزاد چه زمانی نمایان می شود؟

- سه ماهگی

- چهار ماهگی

- شش ماهگی

- هفت ماهگی

پاسخ: هفت ماهگی

نوزادان در هفت ماهگی اضطراب جدایی را بروز می دهند. این اضطراب در 10 تا 12 ماهگی شدت می گیرد و در دو سالگی از میان می رود.

منبع: medicinenet