The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

آیا سقط مکرر با عوامل ژنتیکی در ارتباط است؟

سوال مخاطب:

آیا عوامل ژنتیکی در بروز سقط مکرر دخالت دارد؟

 

پاسخ کارشناس:

دکتر آرین (جراح و متخصص زنان،زایمان و نازایی)

  

عوامل ژنتیکی امروزه زیاد هستند که همه آن ها در بروز سقط دخالت ندارند فقط تعدادی که به خصوص در اسپرم مرد و یا تخمک زن وجود داشته باشند اکثرا به حاملگی های پوچ و بدون جنین منتهی شده و قطعا سقط را در پی خواهند داشت. بنابراین در صورت سقط های مکرر و حاملگی های پوچ حتما باید از نظر کروموزومی نیز بررسی های لازم انجام گیرد.

 

موضوعاتی که در این بخش مشاهده می کنید سوالاتی است که توسط مخاطبان نی نی پلاس مطرح شده و توسط پزشکان متخصص و ماما هایی که با این مجموعه همکاری می کنند پاسخ داده شده است.

شما نیز می‌توانید با ارسال سوالات خود به مادران دیگر كمك كنید، زیرا مشكل شما ممكن است مشكل دیگر مادران نیز باشد.

 

مطالب بیشتر:

 

منبع: نی نی +