با سوالات مطرح شده درباره زایمان آشنا شوید

در این نوشتار با برخی از سوالاتی که بانوان باردار باید از پزشک متخصص زنان و زایمان یا ماما درباره زایمان بپرسند آشنا خواهید شد:

1- چه زمانی به بیمارستان یا مرکز درمانی مراجعه کنم؟

2- چه مدتی پس از مراجعه به بیمارستان پزشک متخصص زنان و زایمان یا ماما می رسند؟

3- پزشک متخصص زنان و زایمان یا ماما چه مدت پس از بروز درد زایمان کنارم حضور خواهند داشت؟

4- برنامه زایمانی که نوشته ام قابل اجرا است؟

5- عملکرد واژن چند بار در طول پروسه زایمان کنترل می شود؟

6- دوش گرفتن و حمام کردن در طول پروسه زایمان بلامانع است؟

7- این بیمارستان خدمات زایمان در آب را ارائه می دهد؟

8- چند نفر می توانند در طول پروسه زایمان طبیعی یا سزارین در کنارم باشند؟

9- غذا خوردن و نوشیدن نوشیدنی در طول پروسه زایمان مجاز است؟

10- بهترین وضعیت زایمان چیست؟

11- تصویر برداری از پروسه زایمان مجاز است؟

12- همسرم می تواند بند ناف را ببرد؟

13- چه مدت باید در بیمارستان بستری شوم؟ می توانم زودتر از موعد مقرر مرخص شوم؟

14- نوزاد چه مدت در بیمارستان نگهداری می شود؟

برخی از سوالاتی که بانوان باردار باید پیش از مراجعه به بیمارستان و آغاز پروسه زایمان بررسی کنند:

1- فردی وجود دارد که به بیمارستان منتقل تان کند؟

2- فردی وجود دارد که هنگام مراجعه تان ه بیمارستان از فرزندان مراقبت کند؟

3- با رئیس تان درباره استفاده از مرخصی زایمان گفت و گو کرده اید؟

مطالعه بیشتر:

1- زایمان طبیعی برای من مناسب است؟

2- پنج نکته درباره زایمان که پزشکان نمی گویند

3- پس از زایمان چه اتفاقی برای واژن می افتد؟

منبع: webmd