The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

علائم تخمک بارور شده چیست و چگونه قابل تشخیص است؟

علائم تخمک بارور شده شامل همان نشانه هایی است که به معنی باردار بودن شماست. این نشانه ها ممکن است که در چند روز قبل از موعد مقرر قاعدگی خود را نشان دهند.

تخمک چگونه بارور می شود؟

باروری و شروع دوران شیرین بارداری در بدن مادر با نشانه هایی همراه خواهد بود. این نشانه های چندی بعد از لقاح و بارور شدن تخمک ظاهر شده و سپس با پیشرفت بارداری و افزایش نوسانات هورمونی نمود بیشتری پیدا می کنند. برای توضیح علایم اینکه تخمک بارور شده ابتدا باید بدانید که این علائم چه زمانی و چگونه خود را نشان می دهند.

وقتی در حوالی زمان تخمک گذاری، نزدیکی انجام گردد، اسپرم ها پس از ورود به حفره رحم به سمت لوله های رحمی شنا می کنند تا خود را به تخمک درحال آزادسازی برسانند. پس از تخمک گذاری، تخمک بالغ توسط پرابه های لوله های رحمی گرفته شده و به درون لوله هدایت می شود. در آنجا با اسپرم ترکیب شده و پس از انجام فرآیند لقاح تخمک بارور شده به سمت حفره رحم حرکت می کند. در مسیر این حرکت تخمک بارور شده تقسیم می شود تا توده سلولی به نام بلاستوسیست شکل بگیرد. بلاستوسیت در طی فرایندی به نام لانه گزینی در دیواره رحم جای می گیرد و پس از برقرار کردن ارتباط خونی با عروق اندومتر (درونی ترین لایه رحم) ارتباط خونی بین مادر و جنین برقرار می گردد که سبب خواهد شد هورمون βhCG وارد خون مادر شده و نخستین نشانه های بارداری در فرد ظاهر گردد.

 

علائم تخمک بارور شده

از نشانه های تخمک بارور شده می توان به افزایش دمای پایه بدن اشاره کرد. دمای پایه بدن که هر روز صبح پیش از برخواستن از رخت خواب  با کمک دماسنج جیوه ای به روش رکتال اندازه گیری می گردد، در روز های تخم گذاری نیم تا یک درجه افزایش می یابد. اگر این افزایش دما برای حداقل یک هفته کاهش پیدا نکرد، این می تواند از علائم تخمک بارور شده باشد.

از دیگر علائم تخمک بارور شده همان نشانه های ابتدایی بارداری همچون حس سرگیجه، تهوع صبحگاهی، درد و تورم سینه ها، سردرد و ... است که با گذشت دو تا سه هفته خود را نشان می دهند.

 

مطالعه بیشتر:

1- اولین نشانه های لقاح موفق تخمک و اسپرم چیست؟

2- آیا هر ماه احتمال بارداری و تخمک گذاری وجود دارد؟

3- روش های تشخیص زمان تخمک گذاری برای بارداری