The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

بایدها و نباید ها در غذاهای مناسب برای کودک نه ماهه

وقتی درمورد غذاهای مناسب برای کودک نه ماهه صحبت می کنیم منظور ما زمانی است که دلبندتان نه ماه را تمام کرده و وارد ماه دهم شده است. در این زمان شیرخوار بلعیدن را به طور کامل یاد گرفته و با افزایش تنوع غذایی می تونید انواع غذاها، و سوپ ها را برای او درست کنید. برای داشتن الگوی مناسبی برای تغذیه فرزندتان در ادامه غذاهای مناسب برای کودک نه ماهه به صورت هفتگی دسته بندی شده است.

غذاهای مناسب برای کودک نه ماهه، هفته اول ماه 10:

غذای مناسب برای نوزاد نه ماهه تنوع زیادی دارد زیرا اکنون فرزند شما می تواند بسیاری از مواد غذایی، میان وعده ها، میوه ها و ... را خورده و از آنها لذت ببرد. همواره با یاد داشته باشید که توجه به علائم آلرژی و درصورت نیاز مشورت با پزشک درمورد هر نشانه مشکوکی اهمیت بسیار زیادی دارد. 

  

 

صبح

میان وعده صبح

ظهر

عصر

شب

روز 1

4 تا 5 قاشق فرنی + نصف زرده تخم مرغ

3 تا 4 قاشق پوره دلخواه

4 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

4 قاشق فرنی + سیب رنده شده

6 تا 7 قاشق سوپ + 3 قاشق ماست

روز 2

4 تا 5 قاشق حلیم + نصف زرده تخم مرغ

3 تا 4 قاشق فرنی + 1 قاشق شیره خرما

6 تا 7 قاشق سوپ + 3 قاشق ماست

4 قاشق عدسی

6 تا 7 قاشق حلیم

روز 3

4 تا 5 قاشق حریره + نصف زرده تخم مرغ

3 تا 4 قاشق پوره دلخواه

4 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

4 قاشق فرنی + موز رنده شده

6 تا 7 قاشق سوپ + 3 قاشق ماست

روز 4

4 تا 5 قاشق فرنی + نصف زرده تخم مرغ

3 تا 4 قاشق حریره

6 تا 7 قاشق سوپ + 3 قاشق ماست

4 قاشق شیر برنج

6 تا 7 قاشق حلیم

روز 5

4 تا 5 قاشق حلیم + نصف زرده تخم مرغ

3 تا 4 قاشق فرنی + 1 قاشق  شیره خرما

5 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

4 قاشق پوره دلخواه

6 تا 7 قاشق سوپ + 3 قاشق ماست

روز 6

4 تا 5 قاشق حریره + نصف زرده تخم مرغ

3 تا 4 قاشق پوره دلخواه

6 تا 7 قاشق سوپ + 3 قاشق ماست

4 قاشق فرنی + 1 قاشق شیره خرما

6 تا 7 قاشق حلیم

روز 7

4 تا 5 قاشق فرنی + نصف زرده تخم مرغ

3 تا 4 قاشق حریره

5 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

4 قاشق فرنی + سیب رنده شده

6 تا 7 قاشق سوپ + 3 قاشق ماست

نکته : منظور قاشق مربا خوری است. از این هفته به بعد می توانید از انواع آبمیوه های خانگی، به مقدار دلخواه شیر خوار در میان وعده صبح شیر خوار بگنجانید. 

محتویات سوپ در این هفته:

 • گوشت بدون چربی یک تکه خورشتی
 • برنج 1 قاشق مربا خوری
 • سیب زمینی
 • هویج
 • سبزیجات: جعفری و گشنیز
 • عدس و ماش
 • رشته فرنگی
 • انواع کدو
 • گندم
 • جو
 • لوبیا
 • نخود

تمامی مواد را به طور کامل با یکدیگر پخته و سپس آن را کاملا له کنید تا مواد به صورت یکدست شود.

 

غذاهای مناسب برای کودک نه ماهه، هفته دوم ماه 10:

 

 

صبح

میان وعده صبح

ظهر

عصر

شب

روز 1

4 تا 5 قاشق فرنی + نصف زرده تخم مرغ

4 تا 5 قاشق پوره دلخواه

6 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

4 تا 5 قاشق عدسی

7 قاشق حلیم

روز 2

4 تا 5 قاشق حریره + نصف زرده تخم مرغ

4 قاشق فرنی + 1 قاشق شیره خرما

7 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

4 تا 5 قاشق پوره دلخواه

4 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

روز 3

4 تا 5 قاشق حلیم + نصف زرده تخم مرغ

4 تا 5 قاشق پوره دلخواه

6 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

4 تا 5 قاشق فرنی + سیب رنده شده

7 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

روز 4

4 تا 5 قاشق شیر برنج + نصف زرده تخم مرغ

4 قاشق حریره

7 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

4 تا 5 قاشق پوره دلخواه

7 قاشق حلیم

روز 5

4 تا 5 قاشق فرنی + نصف زرده تخم مرغ

4 تا 5 قاشق پوره دلخواه

6 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

4 تا 5 قاشق حریره

6 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

روز 6

4 تا 5 قاشق حلیم + نصف زرده تخم مرغ

4 قاشق فرنی + 1 قاشق شیره خرما

7 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

4 تا 5 قاشق پوره دلخواه

7 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

روز 7

4 تا 5 قاشق حریره + نصف زرده تخم مرغ

4 تا 5 قاشق پوره دلخواه

6 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

4 تا 5 قاشق فرنی

7 قاشق حلیم

 محتویات سوپ در این هفته:

 • گوشت بدون چربی یک تکه خورشتی
 • برنج 1 قاشق مربا خوری
 • سیب زمینی
 • هویج
 • سبزیجات: جعفری و گشنیز
 • عدس و ماش
 • رشته فرنگی
 • انواع کدو
 • گندم
 • جو
 • لوبیا
 • نخود

تمامی مواد را به طور کامل با یکدیگر پخته و سپس آن را کاملا له کنید تا مواد به صورت یکدست شود.

 

غذاهای مناسب برای کودک نه ماهه، هفته سوم ماه 10:

 

 

صبح

میان وعده صبح

ظهر

عصر

شب

روز 1

5 تا 6 قاشق فرنی + نصف زرده تخم مرغ

4 تا 5 قاشق پوره دلخواه

6 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

4 تا 5 قاشق حریره

7 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

روز 2

5 تا 6 قاشق حلیم + نصف زرده تخم مرغ

4 تا 5 قاشق فرنی + موز رنده شده

7 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

4 تا 5 قاشق پوره دلخواه

5 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

روز 3

5 تا 6 قاشق حریره + نصف زرده تخم مرغ

4 تا 5 قاشق پوره دلخواه

6 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

4 تا 5 قاشق فرنی + 1 قاشق شیره خرما

7 قاشق حلیم

روز 4

5 تا 6 قاشق شیربرنج + نصف زرده تخم مرغ

4 تا 5 قاشق فرنی + 1 قاشق شیره خرما

7 قاشق حلیم

4 تا 5 قاشق عدسی

7 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

روز 5

5 تا 6 قاشق فرنی + نصف زرده تخم مرغ

4 تا 5 قاشق پوره دلخواه

6 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

4 تا 5 قاشق حریره

7 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

روز 6

5 تا 6 قاشق حلیم + نصف زرده تخم مرغ

4 تا 5 قاشق حریره

7 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

4 تا 5 قاشق فرنی + 1 قاشق شیره خرما

5 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

روز 7

5 تا 6 قاشق حریره + نصف زرده تخم مرغ

4 تا 5 قاشق فرنی + سیب رنده شده

6 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

4 تا 5 قاشق پوره دلخواه

7 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

 محتویات سوپ در این هفته:

 • گوشت بدون چربی یک تکه خورشتی
 • برنج 1 قاشق مربا خوری
 • سیب زمینی
 • هویج
 • سبزیجات: جعفری و گشنیز
 • عدس و ماش
 • رشته فرنگی
 • انواع کدو
 • گندم
 • جو
 • لوبیا
 • نخود

 

غذاهای مناسب برای کودک نه ماهه، هفته چهارم ماه 10:

 

 

صبح

میان وعده صبح

ظهر

عصر

شب

روز 1

6 قاشق فرنی + نصف زرده تخم مرغ

5 قاشق پوره دلخواه

6 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

5 قاشق حریره

8 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

روز 2

6 قاشق حلیم + نصف زرده تخم مرغ

5 قاشق فرنی + موز رنده شده

8 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

5 قاشق پوره دلخواه

5 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

روز 3

5 6 قاشق حریره + نصف زرده تخم مرغ

5 قاشق پوره دلخواه

6 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

5 قاشق فرنی + 1 قاشق شیره خرما

7 قاشق حلیم

روز 4

6 قاشق شیربرنج + نصف زرده تخم مرغ

5 قاشق فرنی + 1 قاشق شیره خرما

7 قاشق حلیم

5 قاشق عدسی

8 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

روز 5

6 قاشق فرنی + نصف زرده تخم مرغ

5 قاشق پوره دلخواه

6 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

5 قاشق حریره

8 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

روز 6

6 قاشق حلیم + نصف زرده تخم مرغ

5 قاشق حریره

8 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

5 قاشق فرنی + 1 قاشق شیره خرما

5 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

روز 7

6 قاشق حریره + نصف زرده تخم مرغ

5 قاشق فرنی + سیب رنده شده

6 قاشق کته نرم با گوشت و آب گوشت

5 قاشق پوره دلخواه

8 قاشق سوپ + 4 قاشق ماست

 محتویات سوپ در این هفته:

 • گوشت بدون چربی یک تکه خورشتی
 • برنج 1 قاشق مربا خوری
 • سیب زمینی
 • هویج
 • سبزیجات: جعفری و گشنیز
 • عدس و ماش
 • رشته فرنگی
 • انواع کدو
 • گندم
 • جو
 • لوبیا
 • نخود

تمامی مواد را به طور کامل با یکدیگر پخته و سپس آن را کاملا له کنید تا مواد به صورت یکدست شود.

 غذاهای مناسب برای کودک نه ماهه تنوع بسیار زیادی دارد. اگر با توجه به رفتار فرزندتان گمان می کنید که غذای خاصی را دوست ندارد اصرار نکنید، مواد غذایی مربوطه را به شیوه دیگری طبخ کنید تا با تغییر طعم شیرخوار علاقه مند گردد. گرچه گوشت در غذاهای مناسب برای کودک نه ماهه جایگاه ویژه ای دارد اما اگر به هر دلیل امکان تهیه آن برای شما وجود ندارد، جایگزین کردن حبوبات می تواند تا حد زیادی پروتئین مورد نیاز بدن شیرخوار را فراهم کند. 

 

مطالعه بیشتر:

1- غذای کمکی به نوزاد 9 ماهه و 10 ماهه

2- جدول برنامه غذای کمکی نوزاد از 9 تا 12 ماهگی

3- با 10 راهکار ساده نوزاد را عاشق غذای کمکی کنید