The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

معاینه لگن در دوران بارداری تاریخ زایمان را پیش بینی می کند؟

معاینه لگن در دوران بارداری نوعی از مراقبت های دوران بارداری محسوب می شود که شما ممکن است بارها آن را تجربه کنید. اگر قصد انجام زایمان طبیعی دارید، معاینه لگن در هفته ۳۸ بارداری انجام می شود تا پزشک متناسب بودن و یا نبودن اندازه کانال زایمانی شما را با اقطار سر و بدن جنین بررسی کرده و بهترین تصمیم را درمورد نوع زایمان شما اتخاذ کند.

در دوران بارداری، به احتمال زیاد پزشک معالج شما تعداد زیادی معاینه در بارداری را توصیه خواهد کرد. درحقیقت معاينه در بارداري اشکال گوناگونی دارد که یکی از انها معاینه واژینال است. هدف از این معاینات نظارت بر سلامتی و بهداشت شما و همچنین برای بررسی میزان رشد و سلامتی جنین است. برخی از پزشکان و ماماها معاینه لگن را به عنوان بخشی از مراقبت های دوران بارداری توصیه می کنند. به همان دلایلی که انجام معاینه لگن در بارداری اول ضروری است، معاینه لگن در بارداری دوم نیز انجام خواهد شد، با این تفاوت که پزشک هنگام لمس کردن دهانه رحم، این موضوع که شما قبلا زایمان طبیعی داشته اید یا خیر را مد نظر قرار خواهد داد.

معاینات پیش از زایمان و فواید و خطرات احتمالی آن

اگرچه دلایلی وجود دارد که معاینه لگنی در دوران بارداری را الزامی می کند، اما با این وجود این یک نوع مداخله پزشکی به حساب می آید و هر مادری باید قبل از انجام آن از مزایا و خطرات مرتبط با این معاینات آگاه باشد. اگر با مادران با تجربه صحبت کنید، به این نتیجه می رسید که معاینات پیش از زایمان یک بخش معمول و ضروری از مراقبت های دوران بارداری است. اگرچه انجام برخی معاینات واژینال قبل از زایمان می تواند مفید باشد، در یک بارداری سالم و طبیعی این معاینات معمولآ اطلاعات مفیدی ارائه نمی دهند.

فواید معاینات پیش از زایمان

یکی از مواردی که بررسی دهانه رحم نمی تواند انجام دهد، تعیین دقیق زمان زایمان است. در واقع، تحقیقات نشان داده اند که ترشح ماده ای به نام سورفکتانت از ریه های جنین باعث آغاز مراحل زایمان می شود. بنابراین قطعآ دهانه رحم شما شاخص خوبی برای آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد، نیست.

اگر دهانه‌ رحم در یک معاینه لگن در دوران بارداری نرم و باز شده باشد به این معنی نیست که در معاینات بعدی نیز به همین‌ منوال باشد. رحم بانوان اغلب می تواند هفته ها پیش از زایمان اندکی باز شود ( ۱-۲سانتی متر). اتساع دهانه رحم بستگی به عواملی دارد که خارج از کنترل ما هستند و در مادران مختلف به گونه ی متفاوتی پیشرفت خواهد کرد.

بسیاری از بانوان یک زایمان مقدماتی طولانی و یک زایمان فعال را تجربه می کنند. هنگامی که در زایمان مقدماتی برای آمادگی و نرم شدن دهانه رحم اتفاقات زیادی رخ می دهد، در زایمان فعال گشاد شدن دهانه رحم‌ سریع تر اتفاق می افتد. گاهی مادران باید ساعت ها پیش از زایمان منتظر باز شدن دهانه رحم باشند. دهانه رحم ممکن است یک روز بالا، سفت و بسته باشد و روز دیگر شروع به نازک و گشاد شدن کند. بنابراین معاینه لگن در دوران بارداری خصوصا اواخر آن گرچه می تواند اطلاعات مفیدی را درمورد زایمان در اختیار پزشک قرار دهد اما به هیچ وجه نمی تواند تاریخ دقیق زایمان طبیعی را پیش بینی کند.