تاثیر مخرب استرس بر زندگی جنسی مادر !

یافته های تازه نشان می دهند، استرس زنانی که تازه مادر شده اند تاثیر منفی بر صمیمیت زوجین می گذارد.

دانشمندان مدرسه پزشکی دانشگاه ایالتی پن، 169 زوج را 12 ماه پس از تولد فرزندشان تحت نظر گرفتند. در طول این مدت، میزان رضایت والدین از فرزند پروری و رابطه جنسی شان  پرسیده شد.

زنان نمرات اندکی به میزان رضایت از فرزند پروری و رابطه جنسی دادند.

وقتی زنان شبی بد را پشت سر می گذاشتند و از رابطه جنسی شان ناراضی بودند، مردان نیز نمرات کمی به میزان رضایت از رابطه جنسی می دادند.

نکته جالب این است که میزان اضطراب پدرها تاثیری بر رضایت همسران شان از رابطه جنسی نمی گذارد.

محققان حدس می زنند زنان به دلیل این که موضوعات و مسائل را کمتر از مردان طبقه بندی می کنند بنابراین بیش از آنها آسیب پذیرند.  

منبع: mothering