The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

ضربان قلب نرمال جنین، منظور از تعداد ضربان قلب نرمال چیست؟

ثبت ضربان قلب جنین برای یک خانم باردار، بخش مهمی از مراقبت های دوران قبل از زایمان و در هنگام زایمان است. زیرا تعداد و نیز ریتم ضربان ها شاخصی از سلامتی دستگاه گردش خون جنین تلقی می شود. به همین سبب از هفته 8 بارداری به بعد، در هر مراجعه به پزشک و یا ماما، ضربان قلب جنین را بررسی می کنند. اما ضربان قلب نرمال جنین چگونه است؟ منظور از تعداد ضربان قلب نرمال جنین چیست؟

ضربان قلب نرمال جنین

تعداد ضربان قلب طبیعی جنین در داخل رحم معمولا ۱۲۰ تا ۱۶۰ بار در دقیقه است. اندازه‌گیری ضربان قلب جنین از طریق سونوگرافی از حدود هفته ۶ تا 8 بارداری انجام می‌شود و تا هفته ۱۰ بارداری ضربان قلب تا ۱۷۰ بار در دقیقه افزایش پیدا می‌کند و بعد از آن تا ۱۳۰ بار در دقیقه کاهش می‌یابد.

لازم به ذکر است برخی منابع اظهار می کنند که با کمک ضربان قلب نرمال جنین می توان جنسیت او را پیش بینی کرد، در این مبحث تاکید می شود که ضربان قلب نرمال جنین پسر از دختر کمتر است. این درحالی است که از نظر علمی نمی توان با کمک ضربان قلب نرمال جنین جنسیت او را به طور دقیق پیش بینی کرد.

تکامل قلب در طول بارداری

هرچند ماهیچه قلب از هفته 4 جنینی شروع به انقباض می‌کند، ضربان قلب برای اولین بار در هفته ۶ بارداری به وسیله سونوگرافی قابل مشاهده خواهد بود. قلب جنین معمولا در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ بار در دقیقه می‌زند.

ضربان قلب جنین طی دو تا سه هفته بعدی به تدریج به این تعداد افزایش پیدا می‌کند:

  • ۱۱۰ بار در دقیقه در هفته ۵-۶ بارداری
  • ۱۷۰ بار در دقیقه در هفته‌های ۹ و ۱۰ بارداری

 در ادامه ضربان قلب جنین کاهش پیدا می‌کند و به طور متوسط به این مقادیر می‌رسد:

  • ۱۵۰ بار در دقیقه در هفته ۱۴ بارداری
  • ۱۴۰ بار در دقیقه در هفته ۲۰ بارداری
  • ۱۳۰ بار در دقیقه تا زمان زایمان

در جنین سالم معمولا تعداد ضربان قلب منظم است. تغییر در ضربان قلب در حدود ۵ تا ۱۵ بار در دقیقه مجاز است.

 اگر ضربان قلب جنین کم باشد چه خواهد شد؟

ضربان آهسته قلب جنین که به نام برادی‌کاردی جنین (کندی ریتم قلب) معروف است، معمولا به این صورت مشخص می‌شود:

  • FHR‍‍‍‍ < ۱۰۰ بار در دقیقه قبل از هفته ۳ تا ۶ بارداری یا
  • FHR < ۱۲۰ بار در دقیقه بین هفته‌‌های ۶.۳ تا ۷

 تند بودن ضربان قلب جنین

ضربان سریع قلب جنین که به نام تاکی‌کاردی جنین (تندی ریتم قلب) معروف است معمولا به این صورت مشخص می‌شود:

  • FHR>۱۶۰ -۱۸۰ بار در دقیقه
  • FHR در حدود ۱۷۰ بار در دقیقه معمولا حد مرزی تکی‌کاردیای جنینی خواهد بود.
  • ضربان سریع و غیرمعمول قلب جنین معمولا با عنوان تکی‌آریتمی جنین شناخته می‌شود.

اگر تندی ضربان قلب جنین یک امر گذرا بوده و در بررسی های بعدی مشاهده نشود، ممکن است علت تند بودن ضربان قلب جنین مربوط به استرس مادر باشد. به یاد داشته باشید که برای بررسی ضربان قلب نرمال جنین، باید به مدت یک دقیقه کامل آن را بشمرید. زیرا علاوه بر تعداد ضربان ها، ریتم آن نیز اهمیت دارد.

منبع: radiopaedia.org و obgyn.onlinelibrary.wiley

 

 بیشتر بدانید:

1- تعیین جنسیت از روی ضربان قلب جنین آیا ممکن است؟

2- حرکت جنین در سه ماهه اول بارداری چگونه است؟

3- حرکت های زیاد جنین، خطرناک است؟

4- شمارش حرکات جنین چگونه است وتعداد حرکات جنین باید چقدر باشد؟