The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

اندازه ساک حاملگی در هفته پنجم چقدر است؟

بعد از آنکه بی بی چک دو خط را نشان داد و یا آزمایش خون شما مثبت شد، احتمالا اولین کاری که می کنید انجام سونوگرافی است. شاید انتظار نداشته باشید اما در این هفته ها جنین در سونوگرافی مشاهده نخواهد شد و در خوش شانس ترین حالت، احتمالا فقط ساک حاملگی را در تصاویر خواهید دید و پزشک اندازه ساک حاملگی در هفته پنجم را در سونوگرافی برای شما درج خواهد کرد. باتوجه به آنکه معمولا مادران یک هفته بعد از عقب افتادن پریود اقدام به انجام یکی از روش های تست بارداری می کنند، در زمان اطلاع از حاملگی و انجام سونوگرافی 5 هفته هستند. به همین سبب یکی از سوالات رایج مادران این است که اندازه ساک حاملگی در هفته پنجم چقدر است؟ با ما باشید تا همه چیز را در رابطه با این موضوع بدانید.

ساک حاملگی چیست؟

بعد از انجام لقاح، سلول تخم لقاح یافته شروع به تقسیم شدن می کند و یک توده سلولی را بوجود می آورد. این توده سلولی به دو قسمت تقسیم می شود. یک بخش جفت را بوجود می آورد درحالی که قسمت دیگر جنین و کیسه آمنیون را می سازد. درحقیقت منظور از ساک بارداری یا Gestational sac، همان مجموعه پرده های اطراف جنین، شامل آمنیون و کوریون است که در مراحل ابتدایی جنین و کیسه زرده در درون آن قرار دارند. 

در مراحل ابتدایی که هنوز جنین با مادر ارتباط خونی برقرار نکرده است، کیسه زرده مسئول تغذیه رویان در حال رشد و نمو است. بعد از آنکه جنین با مادر ارتباط خونی برقرار کرد، کیسه زرده تحلیل می رود و از آن به بعد فقط جنین در درون ساک بارداری مشاهده می شود.

اندازه گیری ساک حاملگی چه اهمیتی دارد؟

یکی از روش های بررسی پیشرفت بارداری اندازه گیری ساک حاملگی با کمک ابزار سونوگرافی است. با این کار می توان متوجه شد که آیا روند پیشرفت بارداری شما با توجه به هفته ای که انتظار می رود در آن باشید، پیشرفت مناسبی داشته است یا نه؟

اندازه ساک حاملگی در هفته پنجم

معمولا سونوگرافی قادر به تشخیص ساک بارداری در هفته پنجم بارداری است. در این زمان به صورت یک فضای پر از مایع در رحم دیده می شود. در جدول زیر اندازه ساک حاملگی در هفته ها و روزهای ابتدایی بارداری آورده شده است:

هفته ها

روزها

اندازه ساک بارداری به میلی متر

4 هفته و 1 روز

روز29

1 میلی متر  MM

4 هفته و 2 روز

روز30

میلی متر  2 MM

4 هفته و 3 روز

روز31

میلی متر  3 MM

4 هفته و 4 روز

روز 32

میلی متر  4 MM

4 هفته و 5 روز

روز 33

میلی متر  5 MM

4 هفته و 6 روز

روز 34

میلی متر  6 MM

5 هفته

روز 35

میلی متر  8 MM

5 هفته و 1 روز

روز 36

میلی متر  9 MM

5 هفته و 2 روز

روز 37

میلی متر  10 MM

5 هفته و 3 روز

روز 38

میلی متر  11 MM

5 هفته و 4 روز

روز 39

میلی متر  12 MM

5 هفته و 5 روز

روز 40

میلی متر  13 MM

5 هفته و 6 روز

روز 41

میلی متر  14 MM

6 هفته

روز 42

میلی متر 15 MM

6 هفته و 1 روز

روز 43

میلی متر  16 MM

تشخیص سن بارداری از روی اندازه ساک حاملگی در هفته پنجم و نیز سایر هفته ها

ممکن است بانویی تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی خود را نداند. در این افراد می توان با کمک اندازه ساک حاملگی سن بارداری را تخمین زد. متخصصان برای این کار از یک فرمول ریاضی استفاده می کنند. به این ترتیب که عدد اندازه گیری شده از ساک حاملگی را به میلی متر، با عدد 28 (چهار هفته) جمع می کنند و عدد نهایی سن بارداری مادر را به روز نشان خواهد داد. مثلا اگر اندازه ساک حاملگی 11 میلی متر باشد، 11 + 28 = 39 یعنی پنج هفته و چهار روز.

حال که اندازه ساک حاملگی در هفته پنجم را می دانید می تواند عدد نوشته شده در پاسخ سونوگرافی خود را با اعداد جدول انطباق دهید. اما بدانید که یک اختلاف جزئی نباید سبب تشویش و دلهره شما گردد. بعلاوه برای تخمین دقیق سن بارداری خود می تواند از تقویم بارداری استفاده کنید. 

 

بیشتر بدانید:

1- ساک حاملگی چیست و در چند هفتگی دیده می شود؟

2- دلایل تشکیل نشدن و دیده نشدن ساک حاملگی

3- ساك حاملگی خالی درهفته 6، آیا جنین تشکیل میشود؟

4- ساک حاملگی پایین به چه معناست؟ آیا خطرناک است؟