The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

پزشک چگونه روند زایمان را آغاز می کند؟

چند روز از موعود زایمان ام گذشته است. پزشک چگونه می تواند پروسه تولد نوزاد را آغاز کند؟

 

وقتی پزشک تان تصمیم بگیرد پروسه زایمان را آغاز کند از روش های زیر استفاده خواهد کرد:

 

تجویز شیاف یا قرص پروستاگلاندین

قرص های کوچکی که میزوپروستول نام دارند چند ساعت یک بار درون واژن قرار می گیرند؛ شیاف ها یی که Cervidil نام دارند نیز هر 12 ساعت یک بار درون واژن قرار می گیرند. این داروها کمک می کنند تا دهانه رحم باز و برای زایمان آماده شود.

 

سوند فولی

این سوند، نوعی بالون کوچک است که پس از باد شدن به باز شدن دهانه رحم و آغاز پروسه زایمان کمک می کند.

اگر دهانه رحم تان باز است اما انقباضات آغاز نشده، پزشک روش های زیر را امتحان خواهد کرد:

 

Pitocin

Pitocin، نوع مصنوعی هورمون اکسی توسین، محلولی آبی رنگ است که برای تسریع پروسه زایمان به زنان باردار تزریق می شود.

 

پاره کردن غشاء

پزشک در برخی از موارد هم زمان با تزریق داروی Pitocin کیسه آب تان را پاره می کند.

 

منبع: parents