The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

با روش های تشخیص جنسیت آشنا شوید!

یکی از نخستین سوالاتی که از مادر باردار می پرسند این است: دختره یا پسر؟

برخی از والدین در طول تاریخ برای تشخیص جنسیت فرزندان تا تولدشان صبر نمی کردند. اطبا و حکیمان از نوع حرکت زنجیر بر روی مچ دست و شکم بانوان باردار، جنسیت جنین را تشخیص می دادند. پزشکان، امروزه با استفاده از دستگاه های پیشرفته جنسیت جنین را پس از هفته دوازدهم بارداری تشخیص می دهند. در این نوشتار با روش های نوین تشخیص جنسیت آشنا می شوید.

سونوگرافی

والدینی که قصد دارند پیش از تولد فرزندشان نام اش را انتخاب کرده و برایش لباس بخرند از سونوگرافی برای تشخیص جنسیت جنین استفاده می کنند.

جنسیت اکثر قریب به اتفاق نوزادان در هفته دوازدهم بارداری مشخص می شود. پزشک با استفاده از سونوگرافی به راحتی می تواند اندام های تناسلی جنین را مشاهده کرده و جنسیت او را تشخیص دهد.

یافته های محققان مدرسه پزشکی دانشگاه گلاسکو نشان دادند، تشخیص جنسیت بیش از 70 درصد جنین ها در هفته یازدهم بارداری، 90 درصد جنین ها در هفته دوازدهم و 99 درصد جنین ها در هفته سیزدهم بارداری توسط سونوگرافی صحیح بوده است.

آمنیوسنتز

والدین با انجام دادن آزمایش های ژنتیک یا نمونه برداری از پرزهای جفتی جنین (CVS)، می توانند جنسیت فرزندشان را به دقت مشخص کنند. با این وجود، نتیجه انجام دادن این گونه آزمایش ها در برخی از موارد، سقط جنین است.

منبع: نی نی پلاس