The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

چه زمانی ساک حاملگی در سونوگرافی قابل مشاهده است؟

ساک حاملگی معمولا اولین علامت بارداری در سونوگرافی است. وقتی با سطح هورمون بارداری ( HCG) ارتباط داشته باشد، وجود کیسه حاملگی می تواند در تشخیص حاملگی خارج رحمی یا هتروتوپیک بسیار مفید باشد. همچنین این مورد می تواند برای تشخیص سقط زودهنگام جنین به کار برده شود.در بارداری های طبیعی و سالم، سونوگرافی از طریق واژن باید بتواند ساک حاملگی را نهایتا تا هفته 5 بارداری تشخیص دهد.

چرا دیدن ساک حاملگی در سونوگرافی مهم است؟

دلیل اصلی انجام سونوگرافی در اوایل بارداری، تشخیص حاملگی داخل رحمی و رد حاملگی خارج رحمی است. اگر حاملگی خارج رحمی تشخیص داده شود، برای نحوه مداخله و پیگیری های بعدی انجام سونوگرافی بسیار مفید است.

هدف از سونوگرافی زودهنگام همیشه تعیین زنده بودن و سن جنین نیست، اگرچه در صورت تشخیص حاملگی داخل رحمی این موارد نیز مشخص خواهد شد.در اوایل بارداری، سونوگرافی ترانس واژینال (سونوگرافی واژینال) بسیار دقیق تر از سونوگرافی شکمی است. اگر از سونوگرافی ترانس واژینال استفاده شود، کیسه ممکن است یک یا دو هفته زودتر یعنی در حدود هفته 5 بارداری قابل مشاهده باشد.

اندازه ساک حاملگی در سونوگرافی هفته 5 چقدر باید باشد؟

 حدودا چند روز پس از هفته 5 بارداری، کیسه زرده در داخل کیسه بارداری دیده می شود. در این زمان قطر متوسط کیسه بارداری 2 تا 3 میلی متر است.هنگامی که سطح هورمون بارداری نیز همراه با اندازه ساک حاملگی در نظر گرفته شود، باید زمانی که سطح هورمون بارداری به حدود 1500 تا 2000 رسیده، کیسه حاملگی در سونوگرافی حدود هفته 5 بارداری دیده شود.

دیده نشدن ساک حاملگی در سونوگرافی یعنی چه؟

اگر پنج هفته از آخرین قاعدگی شما گذشته باشد، اما سطح هورمون بارداری شما اندازه گیری نشده باشد، عدم مشاهده ساک بارداری ممکن است به این دلیل باشد که تخمک گذاری شما دیر انجام شده و هنوز سن بارداری شما به هفته 5 نرسیده است. ممکن است پزشک توصیه کند که سونوگرافی را چند روز تا یک هفته بعد مجددا تکرار کنید.

علت دیده نشدن ساک حاملگی در سونوگرافی چیست؟

چند دلیل دیگر وجود دارد که ممکن است ساک حاملگی در سونوگرافی دیده نشود:

• حاملگی خارج رحمی

اگر سطح هورمون بارداری (hCG) از 1500 تا 2000 بالاتر باشد و ساک حاملگی قابل مشاهده نباشد، ممکن است پزشک بارداری خارج رحمی را تشخیص دهد. اگر اندازه گیری hCG انجام نداده اید یا سطح hCG پایین تر از این مقادیر است، پزشک احتمالا توصیه می کند که سونوگرافی را تکرار کنید و میزان هورمون بارداری در چند نوبت دیگر اندازه گیری شود.

حاملگی خارج رحمی، یعنی تخمک بارور شده آنطور که باید در دیواره رحم کاشته نمی شود. تخمک بارور برای رشد مناسب باید در رحم کاشته شود. در حاملگی خارج رحمی، تخمک بارور شده در لوله رحمی مستقر می شود، یعنی لوله ای که تخمک را از تخمدان به رحم منتقل می کند. وقتی تخمک بارور شده در لوله رحمی گیر کند، می تواند آسیب زیادی به لوله وارد کند.

این لوله ممکن است پاره شود که در صورت عدم درمان می تواند باعث خونریزی داخلی و شوک شود. به همین دلیل بسیار مهم است که حاملگی خارج رحمی سریعتر تشخیص داده شود.

بسیاری از حاملگی های خارج رحمی با استفاده از سونوگرافی در اورژانس تشخیص داده می شوند.

تا زمانی که پرسنل پزشکی کاملا آموزش دیده و دانش کافی داشته باشند، اتاق اورژانس می تواند مکان مناسبی برای تشخیص باشد، زیرا حاملگی خارج رحمی می تواند خطرناک باشد.

زنان با حاملگی خارج رحمی که در اورژانس تحت نظر قرار می گیرند، در صورت لزوم می توانند تحت درمان سریع و اورژانسی قرار بگیرند.

• بارداری شیمیایی

این احتمال وجود دارد که سقط جنین خیلی زود (بارداری شیمیایی) رخ داده باشد. در این مورد، قبل از اینکه ساک حاملگی به اندازه کافی بزرگ شود تا در سونوگرافی دیده شود، رشد بارداری متوقف می شود. یعنی فرد فقط در آزمایش متوجه بارداری می شود و با شروع قاعدگی احتمال بارداری تمام می شود.

عوارض نادر

در اکثر قریب به اتفاق موارد، تشخیص حاملگی داخل رحمی به این معنی است که هیچ حاملگی خارج رحمی وجود ندارد. با این حال، در موارد نادر، یک حاملگی داخل رحمی و یک حاملگی خارج رحمی ممکن است هم زمان اتفاق بیفتد. این پدیده بارداری هتروتوپیک نامیده می شود و در اصل حاملگی دوقلویی است که یک جنین در رحم و دیگری در لوله های رحمی کاشته می شود.

تحقیقات نشان داده است که هنگام بارداری از طریق لقاح آزمایشگاهی، خطر حاملگی خارج رحمی یا هتروتوپیک ممکن است افزایش یابد. زنانی که از روش های کمک باروری و لقاح آزمایشگاهی استفاده می کنند، باید از نظر بارداری هتروتوپیک با دقت بررسی شوند.

در زنانی که درمان کمک باروری نداشته اند، وجود حاملگی داخل رحمی معمولا به این معنی است که حاملگی خارج رحمی بعید است.

سخن پایانی

اگر نگران مشاهده ساک حاملگی خود در سونوگرافی هستید، احتمالا سوالات زیادی در ذهن خود دارید. با پزشک خود صحبت کنید و اگر چیزی را متوجه نشدید، دوباره سوال کنید. شک و تردید در بارداری می تواند بسیار استرس زا باشد. با خانواده و دوستان خود که می توانند در این سفر با شما قدم بگذارند در ارتباط باشید.

مطالعه بیشتر:

اندازه ساک حاملگی در هفته پنجم چقدر است؟

کیسه زرده در هفته چندم بارداری تشکیل می شود؟

ساک حاملگی چیست و در چند هفتگی دیده می شود؟

دیده نشدن کیسه زرده در سونوگرافی به چه علت است؟

?پرسش و پاسخ های ساک حاملگی

چرا دیدن ساک حاملگی در سونوگرافی مهم است؟

دلیل اصلی انجام سونوگرافی در اوایل بارداری، تشخیص حاملگی داخل رحمی و رد حاملگی خارج رحمی است. اگر حاملگی خارج رحمی تشخیص داده شود، برای نحوه مداخله و پیگیری های بعدی انجام سونوگرافی بسیار مفید است.

اندازه ساک حاملگی در سونوگرافی هفته 5 چقدر باید باشد؟

حدودا چند روز پس از هفته 5 بارداری، کیسه زرده در داخل کیسه بارداری دیده می شود. در این زمان قطرمتوسط کیسه بارداری 2 تا 3 میلی متر است.

دیده نشدن ساک حاملگی در سونوگرافی یعنی چه؟

اگر پنج هفته از آخرین قاعدگی شما گذشته باشد، اما سطح هورمون بارداری شما اندازه گیری نشده باشد، عدم مشاهده ساک بارداری ممکن است به این دلیل باشد که تخمک گذاری شما دیر انجام شده و هنوز سن بارداری شما به هفته 5 نرسیده است. ممکن است پزشک توصیه کند که سونوگرافی را چند روز تا یک هفته بعد مجددا تکرار کنید.

در هفته پنجم سونوگرافی رفتم، ساک حاملگی دیده نشده، چیکار کنم؟

آرامش خود را حفظ کرد و یک هفته بعد مجددا سونوگرافی انجام دهید.

منبع: verywellfamily