توقف ناگهانی مصرف داروهای ضد صرع خطرناک است!

مصرف دارو در طول دوران بارداری می تواند بر نوزاد تاثیر بگذارد.

 

نقائص مادر زادی در نوزاد - شکاف کام، نقص لوله عصبی، اختلالات اسکلتی، نقص مجرای ادرار و دستگاه تناسلی، بیماری قلبی و ... - ممکن است در نتیجه مصرف داروهای ضد صرع بروز کنند.

نوزادانی که مادران شان داروهای ضد صرع مصرف می کنند چهار تا شش برابر بیش از سایر هم سالان شان در معرض دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مادر زادی قرار دارند.

به نظر می رسد خطربروز نقائص مادر زادی با مصرف بیش از یک نوع داروی ضد صرع، به خصوص داروی والپروات سدیم، به شدت افزایش می یابد.

اکثر قریب به اتفاق پزشکان متخصص مغز و اعصاب معتقدند، خطر بروز تشنج و عوارض جانبی اش در بانوان باردار بسیار بیشتر از مصرف داروهای کنترل کننده این بیماری است.

 

منبع: irishtimes