The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

جوش صورت در بارداری و جنسیت جنین، آیا با هم ارتباط دارند؟

حدس زدن جنسیت جنین احتمالا یکی از سرگرم کننده ترین کارهایی است که در سه ماهه اول بارداری می توانید انجام دهید. روشهای حدس زدن جنسیت جنین بسیار متفاوت و متنوع بوده و معمولا بر اساس باورهای عمومی و به دور از پایه و اساس علمی است. برخی از این باورها، اعتقاد دارند که جوش صورت در بارداری و جنسیت جنین با یکدیگر در ارتباط است و از روی علائم ظاهری مادر می توان به جنسیت جنین پی برد. اما آیا به راستی جوش زدن صورت در بارداری و جنسیت جنین با یکدیگر مرتبط هستند؟ اگر ارتباط دارند، جوش زدن در دوران بارداری نشانه چه جنسیتی است؟ پسر یا دختر!!!

در دوران بارداری، به دلیل عدم تعادل هورمونی، ممکن است آکنه‌هایی شبیه به جوش‌های دوران بلوغ، تمام پوست صورت، سر، گردن و حتی بالای کمر را در بر بگیرند.شاید باید بد شانس باشید که در بارداری درگیر جوش صورت بشوید. زیرا استفاده از اغلب محصولات درمانی جوش و آکنه، در دوران بارداری ممنوع است. با این حال بهتر است راجع به دلایل ایجاد آکنه‌ی بارداری و راه‌های بی‌خطر مقابله با آن، اطلاعات لازم را کسب نمایید. برای مثال ماسک های طبیعی خانگی را امتحان کنید.

در دوران بارداری تغییراتی هورمونی در بدن مادر رخ می دهد که سبب افزایش سرعت متابولیسم و فعال تر شدن غدد عرق، غدد سباسه و ... در بدن مادر خواهند شد. وقتی غدد سباسه بیشتر فعالیت می کنند، سبوم (ماده مومی شکل تولید شده توسط غدد سباسه) بیشتری تولید خواهد کرد. از طرفی افزایش فعالیت غدد عرق و تجمع ترشحات آنها در سطح پوست می تواند مجرای خروجی غدد سباسه را مسدود کرده و مانع از خروج سموم تولید شده توسط غدد سباسه گردند. درنتیجه سموم در نواحی ترشحی غده جمع شده می شود که به صورت یک برجستگی زیر پوست احساس خواهند شد. درصورتی که انسداد مجرا ادامه پیدا کند، سموم تجمع پیدا کرده راه خود را از میان سلول ها به سطح پوست باز خواهند کرد و درست در همین زمان شما با یک جوش چرکی با ظاهری ناخوشایند مواجه خواهید شد. لازم است بدانید که جوش چرکی در اوایل بارداری فقط رخ نمی دهد، در هر ماهی از بارداری که فعالیت غدد عرق و سباسه بیش از پیش باشد ممکن است با چنین جوش هایی مواجه شوید. 

جوش صورت در بارداری و جنسیت جنین

گذشتگان اعتقاد دارند که جوش زدن صورت در بارداری جنسیت جنین با یکدیگر ارتباط دارند. آنها می گویند که هورمون های مردانه (آندروژن ها) که از بدن جنین پسر وارد بدن مادر می شود می تواند منجر به ایجاد ظاهر پر از جوش در صورت و بدن مادر گردد. بنابراین بر اساس این اعتقاد جوش زدن در اوایل بارداری و جنسیت جنین با هم مرتبط بوده و نشان دهنده جنین پسر است. 

در این میان تعداد زیادی از مادر بزرگ ها می گویند که جنین دختر زیبایی مادر را می گیرد. اگر پوستتان در بارداری شفاف و زیبا شده جنین پسر است و اگر پر از جوش، لک و ... شده جنین دختر است. 

مجددا تاکید می کنیم که این عبارت ها در مورد جوش صورت در بارداری و جنسیت جنین فقط بر اساس باورهای عمومی شهرت پیدا کرده و هیچ گونه پایه و اساس علمی ندارد.