The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.
دانشمندان پی بردند:

فرزند هنجار شکن، نتیجه دود کردن سیگار در بارداری

سال ها است به مادران باردار توصیه می شود از دود کردن سیگار اجتناب کنند.

محققان اعلام کردند، دلیل دیگری برای پیگیری کردن این توصیه یافته اند: نوجوانان و جوانانی که مادران شان در طول دوران بارداری سیگار دود کرده اند ممکن است بیش از دیگران قانون را نقص کرده و هنجار شکنی کنند. دانشمندان مدرسه پزشکی دانشگاه برادفور پس از بررسی 30 ساله هزاران جوان - از بدو تولد تا 30 سالگی - به این نتیجه رسیده اند.

این مطالعه برای اثبات علت و معلول بودن دود کردن سیگار توسط مادران در دوران بارداری و بروز رفتارهای ضد اجتماعی توسط فرزندان طراحی نشده است، اما فرزندان بانوان که روزانه بیش از یک پاکت سیگار دود کرده اند 30 درصد بیش از سایر همسالان شان علایم و نشانه های اختلال رفتار و سندرم اختلال شخصیت ضد اجتماعی را بروز می دهند.

دانشمندان پی بردند، این کودکان همچنین بیش از دو برابر سایر افراد در معرض بروز دادن رفتارهای خشونت آمیز در نوجوانی و جوانی قرار دارند.

ارتباط میان دود کردن سیگار در دوران بارداری و بروز رفتارهای ضد اجتماعی فرزندان در میان بانوان که در دوران بارداری سیگار دود و در خانواده های تهیدست زندگی کرده اند بسیار زیاد است.

دکتر آنجلا پارادایس، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه برادفورد گفت:" دود کردن سیگار در دوران بارداری به صورت بالقوه در گروه های خاصی از بانوان - مادران جوانی که پس از مقطع دبستان ترک تحصیل کرده اند - قابل کنترل است. "

مطالعه بیشتر:

1- زندگی ناسالم قدرت باروری را کم می کند

2- پیشگیری از بروز آسم با ممنوعیت دود کردن سیگار

3- آسیب دیدن اسپرم ها با دود کردن سیگار

4- توصیه هایی برای ترک سیگار

منبع: healthday