The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

دیستوشی زایمان چیست و علائم دیستوشی زایمان چیست؟

دیستوشی زایمان به شرایطی گفته می شود که در حین زایمان بعد از خروج نسبی سر جنین، شانه در پشت استخوان پوبیس (عانه) مادر گیر کرده و مانع از خروج بدن جنین خواهد شد. درهنگام بروز دیستوشی بند ناف جنین فشرده شده و خون رسانه به او دچار اختلال خواهد شد، به این ترتیب به علت احتمال خفه شدن نوزاد، مدیریت سریع موقعیت و خارج کردن نوزاد ضرورت دارد. اگر می خواهید بدانید که دیستوشی زایمان چیست این متن را مطالعه کنید.

دیستوشی زایمان چیست ؟

دیستوشی شانه زمانی اتفاق می‌‌افتد که سر جنین از کانال زایمان عبور می‌‌کند و شانه‌‌‌‌های آن هنگام زایمان گیر می‌‌افتد. این امر مانع از تولد کامل نوزاد شده و مدت زمان زایمان را طولانی خواهد کرد. در صورت بروز این مسئله‌‌‌‌، پزشک از مداخلات خاصی استفاده می‌کند تا شانه‌‌‌‌های نوزاد آزاد شده و بتواند متولد شود. دیستوشی شانه اضطرار پزشکی محسوب می‌‌شود و پزشک باید به سرعت شانه نوزاد را رها کند تا از عوارض مربوطه پیشگیری شود.

علائم دیستوشی زایمان چیست؟

دیستوشی در زایمان زمانی تشخیص داده‌‌‌‌ می‌شود که سر نوزاد از کانال زایمان‌‌‌‌ می‌گذرد اما تنه بیرون‌‌‌‌‌ نمی‌آید. به این موقعیت اصطلاحا "علامت لاک پشت"‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌گویند. در این وضعیت سر جنین ابتدا از بدن مادر خارج‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌شود اما ظاهراً به کانال زایمان باز‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌گردد. مانند لاک پشتی است که سر خود را از لاک درمیآورد و دوباره داخل‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌کند.

عوامل خطر دخیل در بروز دیستوشی زایمان چیست ؟

برخی از بانوان ممکن است بیشتر از سایرین در معرض ابتلا به دیستوشی شانه نوزاد باشند. دیابت و دیابت حاملگی، سابقه داشتن فرزند با وزن تولد بالا یا ماکروزومی، سابقه دیستوشی شانه در زایمان‌‌‌‌های پیشین، داشتن تجربه دیستوشی حین تولد خود مادر، چاقی، زایمان بعد از موعد‌‌‌‌، استفاده از وکیوم یا فورسپس برای کمک به زایمان و در نهایت چند قلویی‌‌‌‌ می‌تواند احتمال بروز دیستوشی شانه را افزایش دهد. با این وجود‌‌‌‌، دیستوشی زایمانی در بسیاری از خانم‌‌‌‌‌‌ها بدون آنکه هیچ یک از این مسایل را داشته باشند ممکن است بروز کند.

تشخیص دیستوشی زایمان چیست و چگونه انجام می شود؟

اگر پزشک ببیند سر نوزاد بیرون آمده اما تنه نوزاد به راحتی بیرون‌‌‌‌‌ نمی‌آید و باعث‌‌‌‌ می‌شود سر به داخل کانال زایمان فرو کشیده شود تشخیص دیستوشی شانه ‌‌‌‌ می‌دهد و دست به اقدامات خاصی برای آزادسازی شانه خواهد زد.

 

https://www.healthline.com/health/pregnancy/delivery-shoulder-dystocia#prevention