The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

احساس خالی بودن سینه ها در شیردهی به معنای کمبود شیر است؟

احساس خالی بودن سینه ها حسی است که می تواند سبب نگرانی مادر از داشتن شیر کافی و سیر کردن فرزند خود شود. این حس که سینه هام خالیه، احتمالا شیر کافی ندارم برای بیشتر مادران در طول دوران شیردهی ایجاد می شود. اما در ادامه مطلب به شما خواهیم گفت که احساس خالی بودن سینه ها تا چه حد به واقعیت نزدیک است.

احساس خالی بودن سینه ها، آیا تولید شیر کاهش پیدا کرده؟

این طبیعی است که سینه‌های مادر پس از هفته‌های ششم تا دوازدهم پس از تولد نوزاد، احساس سبکی، نرمی و حتی خالی بودن داشته باشند. بسیاری از مادران پس از هفته‌های ابتدایی نگران تولید شیر خود هستند، زیرا متوجه افت مقادیر پمپاژ شده یا احساس نرمی و خالی شدن در سینه دارند. این احساس در سینه‌های شما پس از هفته‌های اول طبیعی است، اگر چه فاصله طولانی بین شیردهی و یا عدم دوشیدن آن می‌تواند باعث سنگینی و پری در سینه‌های شما شود. احساس پری (و گاهی حتی تراکم شیر) که مادران شیرده در هفته‌های ابتدایی شیردهی مشاهده می‌کنند به هیچ وجه عادی نیست و بدان معناست که سینه‌های مادر هنوز با میزان شیر مورد نیاز نوزاد تنظیم نشده‌اند.

آیا احساس خالی بودن سینه ها به معنای کمبود شیر است؟

در بعضی مواقع به طور معمول در حدود هفته ۶ تا ۱۲ (اگر شیر مادر خیلی زیاد باشد بیشتر طول می‌کشد)، شیر مادر تنظیم می‌شود و سینه‌ها احساس سبکی، نرمی و یا حتی خالی شدن می‌کنند. ممکن است نشتی شیر متوقف شود و اگر شما شیر خود را بدوشید متوجه می‌شوید که شیر کمتری به دست می‌آید. این بدان معنا نیست که تولید شیر دچار افت شده است، بلکه بدن شما متوجه شده که چه مقدار شیر از پستان خارج می‌شود و دیگر بیش از آن حد تولید نمی‌کند. این تغییر ممکن است به تدریج اتفاق بیفتد یا به نظر ناگهانی رخ دهد. بسیاری از افراد از طبیعی بودن این تغییرات پستان اطلاع ندارند زیرا بسیاری از مادران از همان اوایل شیردهی خود را متوقف می‌کنند و هرگز این تغییر را نمی‌بینند (یا به اشتباه این تغییر را به عنوان نشانه خشک شدن شیر تفسیر می‌کنند).

علت احساس خالی بودن سینه ها چیست؟

احتمالا می پرسید که چرا تغییر اتفاق می افتد؟ اگرچه تولید شیر پس از ورود شیر مادر به کنترل خودکار تغییر یافته است (به وسیله تخلیه پستان) اما تاثیر هورمونی اضافه در هفته‌ها و ماه‌های اولیه اغلب باعث می‌شود که مادران بیش از نیاز نوزاد شیر داشته باشند. سطح هورمونی اولیه پس از زایمان معمولاً باعث "افزایش حجم" تولید شیر می‌شود تا در صورت نیاز بتواند شیر اضافی تولید کند (بیشتر مادران می‌توانند برای نوزادان دوقلو یا سه قلو به اندازه کافی شیر تولید کنند). طی چند ماه اول این سطح بالای پرولاکتین پایه که در هفته‌های اولیه طبیعی است به تدریج به سطح پایه پایین‌تری که برای شیردهی در مراحل بعدی نرمال است کاهش می‌یابد. بعد از این مرحله ممکن است برای بدن مادر آسان‌تر باشد تا تولید شیر را بر اساس نیاز نوزاد تنظیم کند.

چه زمانی احساس خالی بودن سینه ها غیر طبیعی است؟

با تمام این تفاسیر، چنانچه علاوه بر احساس خالی بودن سینه ها در طی دوران شیردهی علائم گرسنگی در نوزاد را بعد از اتمام شیردهی مشاهده می کنید و حین دوشیدن مشاهده میشود که مقدار شیر بسیار کاهش یافته است، توصیه می شود که در این باره با یک متخصص شیردهی مشورت کنید.

مطالعه بیشتر:

1- ترشح سينه در بارداری نشانه چيست؟

2- نکات لازم در شیردهی پستانی (با سینه) موفق

3- بهترین روش برای درمان جمع شدن شير در سينه

4- تاثیر شیردهی بر ظاهر سینه‌‌ها آیا سینه های من تغییر می کنند؟

?پرسش و پاسخ های احساس خالی بودن سینه ها

چه زمانی احساس خالی بودن سینه ها در شیردهی طبیعی است؟

این طبیعی است که سینه‌های مادر پس از هفته‌های ششم تا دوازدهم پس از تولد نوزاد، احساس سبکی، نرمی و حتی خالی بودن داشته باشند. بسیاری از مادران پس از هفته‌های ابتدایی نگران تولید شیر خود هستند، زیرا متوجه افت مقادیر پمپاژ شده یا احساس نرمی و خالی شدن در سینه دارند. این احساس در سینه‌های شما پس از هفته‌های اول طبیعی است، اگر چه فاصله طولانی بین شیردهی و یا عدم دوشیدن آن می‌تواند باعث سنگینی و پری در سینه‌های شما شود

آیا احساس خالی بودن سینه ها به معنای کمبود شیر است؟

در بعضی مواقع به طور معمول در حدود هفته ۶ تا ۱۲ (اگر شیر مادر خیلی زیاد باشد بیشتر طول می‌کشد)، شیر مادر تنظیم می‌شود و سینه‌ها احساس سبکی، نرمی و یا حتی خالی شدن می‌کنند. ممکن است نشتی شیر متوقف شود و اگر شما شیر خود را بدوشید متوجه می‌شوید که شیر کمتری به دست می‌آید. این بدان معنا نیست که تولید شیر دچار افت شده است، بلکه بدن شما متوجه شده که چه مقدار شیر از پستان خارج می‌شود و دیگر بیش از آن حد تولید نمی‌کند.

علت احساس خالی بودن سینه ها چیست؟

سطح هورمونی اولیه پس از زایمان معمولاً باعث افزایش حجم تولید شیر می‌شود تا در صورت نیاز بتواند شیر اضافی تولید کند. طی چند ماه اول این سطح بالای پرولاکتین پایه که در هفته‌های اولیه طبیعی است به تدریج به سطح پایه پایین‌تری که برای شیردهی در مراحل بعدی نرمال است کاهش می‌یابد. بعد از این مرحله ممکن است برای بدن مادر آسان‌تر باشد تا تولید شیر را بر اساس نیاز نوزاد تنظیم کند.

چه زمانی احساس خالی بودن سینه ها غیر طبیعی است؟

با تمام این تفاسیر، چنانچه علاوه بر احساس خالی بودن سینه ها در طی دوران شیردهی علائم گرسنگی در نوزاد را بعد از اتمام شیردهی مشاهده می کنید و حین دوشیدن مشاهده میشود که مقدار شیر بسیار کاهش یافته است، توصیه می شود که در این باره با یک متخصص شیردهی مشورت کنید.

منبع: kellymom