The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

سرطان پستان HER2 منفی، Her2 مثبت بهتره یا منفی؟

گیرنده شماره ۲ فاکتور رشد اپیدرمی (HER2)، پروتئینی است که در سطح سلول های سرطانی پستان یافت می شود. عملکرد طبیعی آن رشد و تقسیم سلولی است.برخی از سرطان های پستان دارای HER2 بیش تر از حد طبیعی هستند. به آن ها سرطان های پستان HER2 مثبت می گویند. هر چند درصد بسیار کمی از سرطان های پستان از نوع HER2 مثبت است. اغلب سرطان های پستان HER2 منفی هستند. طبق نظریه دانشکده سرطان ملی (NCI)، تخمین زده شده که ۷۸ درصد سرطان های پستان HER2 منفی هستند و مقدار زیادی HER2 تولید نمی کنند. در مقاله زیر در مورد سرطان های پستان HER2 منفی توضیح می دهیم. در مورد زیر مجموعه های HER2 منفی، همچنین تشخیص، درمان و چشم انداز آن می پردازیم.

سرطان پستان HER2 منفی چیست؟

سرطان پستان HER2 منفی دارای دو زیر مجموعه متفاوت است. بگذارید نگاهی به آن ها بیاندازیم.

HER2 منفی، گیرنده مثبت هورمون

علاوه برداشتن وضعیت HER2، سلول های سرطانی دارای وضعیت گیرنده های هورمون (HR) هستند. گیرنده های هورمون استروژن و پروژسترون روی سلول های سرطانی پستان وجود دارند. لازم به ذکر است که این سلول ها را می توان روی سلول های سالم پستان نیز مشاهده کرد. سرطان پستان زمانی دارای گیرنده های مثبت است که دارای گیرنده های استروژن، پروژسترون یا هردوی آن ها باشد. سرطان های گیرنده مثبت استروژن بیش تر شایع است و تخمین زده شده که در حدود ۷۵ درصد همه سرطان ها را شامل می شود.

در سرطان های HR مثبت، استروژن یا پروژسترون می تواند بر گیرنده های روی سلول های سرطانی پستان سوار شده و رشد و تقسیم سلولی را سرعت بخشند. در این صورت، در روشهای درمانی سرطان های پستان HR مثبت، اغلب گیرنده های هورمونی را مورد هدف قرار می دهند.

به طور کلی، سرطان های HER2 منفی، HR مثبت، شایع ترین زیرمجموعه های سرطان پستان هستند. دانشکده سرطان ملی (NCI) تخمین زده است در حدود ۶۸ درصد سرطان های پستان بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ در ایالات متحده شامل این زیر مجموعه بوده اند.

HER2 منفی، گیرنده هورمون منفی

همچنین ممکن است سرطان پستان هم برای HER2 و هم برای گیرنده های هورمون منفی باشد. به سرطان پستانی که HER2 منفی و HR منفی است، سرطان پستان سه گانه منفی گفته می شود.

این نوع سرطان پستان کمتر شایع است. NCI تخمین زده است، بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ تنها ۱۰ درصد سرطان ها از این نوع بوده است. به دلیل این که سرطان پستان سه گانه منفی فاقد HER2 و گیرنده های هورمون است، نسبت به درمان هایی که این فاکتورها را مورد هدف قرار می دهد، پاسخ نمی دهد. به علاوه، این طور به نظر می رسد که احتمال بازگشت آن نسبت به سرطان های دیگر بیش تر باشد.

تشخیص و آزمایش انواع سرطان

اگر به تازگی تشخیص داده شده که مبتلا به سرطان هستید، وضعیت HER2 تومور شما مشخص خواهد شد. این کار بر روی یک نمونه بافت جمع آوری شده از بیوپسی یا جراحی انجام می شود. وضعیت HER2 ممکن است به دو روش انجام شود:

1. ایمونوهیستوشیمی (IHC): در این تست از رنگی برای مشخص کردن پروتئین HER2 بر سطح نمونه بافت استفاده می شود.

2. هیبریداسیون فلورسانس درجا (FISH): در تست FISH، از مولکول های برچسب گذاری شده ویژه ای استفاده می شود که به پروتئین های HER2 متصل می شوند. هنگامی که آن ها به پروتئین های HER2 در یک نمونه بافت متصل می شوند، در تاریکی می درخشند. به طور کلی، آزمایش وضعیت HER2 به وسیله روش FISH، زمان بیش تری برده و پر هزینه است. به همین دلیل، اغلب ایمونوهیستوشیمی (IHC) در ابتدا انجام می شود. نتایج این آزمایش به صورت ارقام از صفر تا ۳+ گزارش می شود:

• صفر تا ۱+: مقدار کم یا طبیعی HER2 مشخص شده است. سرطان از نوع HER2 منفی در نظر گرفته می شود.

• ۲+: وضعیت HER2 سرطان قابل تشخیص نیست. به نظر می رسد پزشک روش تشخیصی FISH را برای تشخیص وضعیت HER2 سرطان پیشنهاد دهد.

• ۳+: مقادیر بالای HER2 دیده شده است. سرطان از نوع HER2 مثبت خواهد بود.

اگر آزمایش FISH انجام شود، نتیجه یا مثبت است یا منفی. آزمایشی که FISH منفی است، به معنای HER2 منفی است.

درمان سرطان HER2 منفی

درمان سرطان پستان HER2 منفی ممکن است به وضعیت گیرندههای هورمون (HR) بستگی داشته باشد. بگذارید برخی از گزینه های درمانی بالقوه را برای هر یک از انواع سرطان های پستان HER2 منفی مورد بررسی قرار دهیم.

درمان های گیرنده هورمون مثبت

سرطان پستان HER2 منفی که دارای HR مثبت است، می تواند به وسیله هورمون درمانی درمان شود. این کار عملکرد هورمون ها را مسدود کرده و رشد سرطان را متوقف می سازد. بیش تر هورمون هایی که در هورمون درمانی استفاده می شوند، استروژن را مورد هدف قرار می دهد. برخی از انواع این داروها شامل موارد زیر است:

• تاموکسیفن (سولتاموکس) یا تورمیفن (فارستون): تعدیل کننده انتخابی گیرنده استروژن (SERMs) که گیرنده های استروژن را در سلول های سرطانی مسدود می کند.

• فولوسترانت (فاسلودکس): تجزیه کننده انتخابی گیرنده استروژن (SERD) که هر دو سطح گیرنده های استروژن را در کل بدن کاهش داده یا مسدود می کند.

• مهارکننده های آروماتاز: سطح استروژن را در بدن کاهش می دهد و شامل موارد زیر است:

o آناستروزول (آریمیدکس)

o اگزمستان (آروماسین)

o لتروزول (فمارا)

راه دیگر برای مسدود کردن عملکرد استروژن، کاهش یا توقف فعالیت تخمدان ها است. به این کار سرکوب تخمدان گفته می شود و با روش های زیر انجام می شود:

• مشابه های هورمون آزاد کننده هورمون لوتئینی (LHRH) که باعث از کار افتادن تخمدان ها می شود (اغلب به آن یائسگی شیمیایی یا پزشکی گفته می شود).

برداشتن تخمدان ها به روش جراحی (تخمدان برداری یا یائسگی به روش جراحی)

• داروهای شیمی درمانی که ممکن است تولید استروژن را از طریق تخمدان کاهش داده یا متوقف کند.

برخی از انواع درمان های هدفمند ممکن است در سرطان های پستان HER2 منفی، HR مثبت استفاده شود. داروهای درمان هدفمند به پروتئین های خاص داخل یا روی سلول های سرطانی متصل می شود.

برخی از این داروها که در این نوع از سرطان ها استفاده می شود، شامل موارد زیر است:

مهارکننده های CDK4/6، که در طول هورمون درمانی استفاده می شود و فعالیت پروتئین های محرک رشد را متوقف می کند، کینازهای وابسته به سیکلین (CDKs) نامیده می شوند. این داروها شامل موارد زیر هستند:

o abemaciclib (Verzenio)

o palbociclib (Ibrance)

o ribociclib (Kisqali)

• مهار کننده PI3K آلپلیزیب (Pigray)، که همراه با داروی فولوسرانت برای مهار کردن رشد سلول سرطانی در اشخاصی استفاده می شود که دارای جهش در ژن PIK3CA هستند.

• مهار کننده mTOR اورولیموس (Afinitor)، که می تواند سلول های سرطانی و رشد رگ های خونی را مسدود کند.

• مهارکننده PARP که باعث مسدود شدن فرآیند ترمیم DNA در سلول های سرطانی دارای جهش های BRCA1 یا BRCA2 شده و باعث از بین رفتن آنها می شود. داروهایی مانند اولاپاریب (لینپارزا) و تالازوپاریب (تالزنا) از این دسته هستند.

گزینه های درمانی دیگر برای سرطان های پستان HER2 منفی، HR مثبت شامل موارد زیر است:

• جراحی. بسیاری از افرادی که تشخیص سرطان پستان در مورد آن ها انجام شده است نوعی از جراحی مانند لومپکتومی (حفظ بافت پستان) یا ماستکتومی (برداشتن بافت پستان) را انجام خواهند داد.

• ایمونوتراپی. این روش درمانی به سیستم ایمنی بدن کمک می کند تا در مقابل سرطان پاسخ بهتری نشان دهد.

• شیمی درمانی. در این روش با استفاده از داروهای قوی سلول های سرطانی از بین رفته یا رشد آن ها متوقف می شود.

• پرتودرمانی. در این روش به وسیله تابش انرژی قوی به کشتن سلول های سرطانی یا کاهش رشد آن ها می پردازند. از این روش اغلب پس از جراحی استفاده شده تا از بازگشت سرطان جلوگیری شود.

درمان های گیرنده هورمون منفی

سرطان پستان منفی سه گانه به برخی از درمان های مربوط به HER2 منفی، HR، پاسخ نمی دهد. این روش ها شامل هورمون درمانی و بسیاری از درمان های هدفمند است. مانند بسیاری از سرطان های پستان، جراحی اولین گزینه درمانی بالقوه برای این نوع از سرطان است. ممکن است پس از جراحی به پرتودرمانی برای بازگشت دوباره بیماری نیاز باشد یا نباشد.

اگر جراحی امکان پذیر نباشد و یا همه بافت سرطانی خارج نشود، شیمی درمانی اصلی ترین گزینه درمانی سیستمی برای سرطان پستان منفی سه گانه است. ممکن است شیمی درمانی به همراه داروی ایمونوتراپی پمبرولیزامب (Keytruda) به بیمار تزریق شود.

درمان هدفمند همراه با مهارکننده PARP (اولاپاریب، تالازوپاریب) ممکن است در افراد مبتلا به سرطان پستان منفی سه گانه و جهش های BRCA1 یا BRCA2 استفاده شود. این داروها زمانی تجویز می شود که سرطان به شیمی درمانی پاسخ نداده است.

چه عواملی بر درمان ها تاثیر می گذارند؟

علاوه بر وضعیت HER2 و HR، عوامل مختلف دیگری بر درمان سرطان پستان تاثیر می گذارد.این عوامل شامل موارد زیر است:

• نوع خاصی از سرطان پستان

• مرحله سرطان

• سرعت رشد سرطان چگونه است؟

• آیا این تشخیص اولیه یا بازگشت سرطان است؟

• اگر درمانی انجام می شود، چه نوع درمانی است؟

• تغییرات ژنتیکی خاصی مانند BRCA1 یا BRCA2 وجود دارد یا خیر.

• سن و سلامت عمومی

• آیا به سن یائسگی رسیده اید یا خیر

• ترجیح شخصی

پزشک برای انتخاب روش درمانی مناسب شما به همه موارد بالا توجه خواهد کرد.

تفاوت بین HER2 مثبت و HER2 منفی

در سرطان پستان HER2 مثبت، مقادیر بالایی از گیرنده شماره ۲ فاکتور رشد اپیدرمی (HER2) در سطح سلول ها هستند. برخلاف سرطان های پستان HER2 منفی که سطح HER2 پایین یا در حد طبیعی است.

پروتئین HER2 باعث تحریک رشد سلولی می شود. به همین دلیل سرطان های پستان HER2 مثبت سریع تر از انواع دیگر سرطان های پستان رشد کرده و گسترش پیدا می کند. سرطان های پستان HER2 مثبت گزینه های درمانی دیگری نیز دارند. درمان های هدفمندی که به طور خاص پروتئین HER2 را روی سلول های سرطانی مورد هدف قرار می دهد.

لازم است توجه کنید، برخی تحقیقات نشان داده است سرطان های پستان ممکن است در طول زمان وضعیت HER2 و HR خود را تغییر دهند. به همین دلیل پس از بازگشت بیماری باید این نشانگر ها باری دیگر مورد بررسی قرار گیرند.

آیا HER2 منفی بهتر از HER2 مثبت است؟ Her2 مثبت بهتره یا منفی؟

ممکن است با خود فکر کنید که آیا ابتلا به سرطان پستان HER2 منفی بهتر از ابتلا به سرطان پستان HER2 مثبت است یا خیر. از آن جایی که هر دو سرطان پستان دارای جنبه های مثبت و منفی است، پاسخ سرراستی به این پرسش وجود ندارد. برای مثال، احتمالا سرطان پستان HER2 مثبت با سرعت بیش تری رشد و گسترش پیدا می کند. هر چند گزینه های درمانی برای آن بیش تر است، مخصوصا اگر HR مثبت نیز باشد.

در ضمن، سرطان HER2 منفی سرعت رشد و گسترش کمتری نسبت به نوع HER2 مثبت دارد. هر چند گزینه های درمانی بالقوه کمتری برای آن وجود دارد، مخصوصا اگر HR منفی (منفی سه گانه) باشد.

علاوه بر این، عوامل اضافی دیگری در کنار وضعیت HER2 و HR در چشم انداز سرطان پستان نقش دارد. برخی از این عوامل شامل عوامل فردی مانند سن و سلامتی عمومی است. عوامل دیگری که در درجه بندی بیماری به کار می رود نیز مهم است مانند:

• اندازه تومور

• آیا سرطان به غدد لنفاوی مجاور سرایت کرده است با خیر

• آیا سرطان به خارج از بافت پستان سرایت کرده است با خیر

نرخ بقا در HER2 منفی چقدر است؟

معمولا آمار بقای سرطان را با استفاده از نرخ بقای ۵ ساله گزارش می دهند. یعنی درصد افرادی که همچنان ۵ سال پس از تشخیص سرطان به زندگی خود ادامه می دهند. نرخ بقا نسبت به نوع سرطان پستانی است که به آن مبتلا هستید. نشریه ای انجمن سرطان آمریکا میزان بقای ۵ ساله را برای سرطان های پستان HER2 منفی به صورت زیر گزارش کرده است:

• ۹۲ درصد برای افراد مبتلا به سرطان پستان HER2 منفی، HR مثبت.

• ۷۷ درصد برای افراد سرطان پستان سه گانه منفی.

به خاطر داشته باشید وضعیت HER2 و HR، تنها عولملی نیست که بر چشم انداز این بیماری تاثیر می گذارد. عوامل مهم دیگری مانند موارد زیر در تشخیص نقش دارد:

• مرحله سرطان

• نوع خاص سرطان پستان

• سن و سلامتی عمومی

چشم انداز

چشم انداز سرطان سینه HER2 منفی می تواند به وضعیت HR آن بستگی داشته باشد. سرطان سینه HER2 منفی با HR مثبت، معمولا چشم انداز بهتری نسبت به سرطان های سه گانه منفی دارد. مرحله سرطان نیز نقش مهمی دارد. برای مثال، سرطان های HER2 منفی محدود به پستان، چشم انداز بهتری از سرطان هایی دارد که به غدد لنفاوی یا بافت های دورتر سرایت کرده است.

به خاطر داشته باشید آمار چشم انداز یا بقا بر اساس نتایج تعداد زیادی از افراد مبتلا به سرطان سینه در طول سالیان متمادی تعیین می شود. عوامل فردی یا پیشرفتهای اخیر در درمان در نظر گرفته نشده است. پزشک تلاش می کند تا وضعیت منفی HER2 را برای شما توضیح دهد. هر گونه سوال یا نگرانی را که ممکن است در مورد گزینه های تشخیص یا درمان خود داشته باشید با پزشک در میان بگذارید.

مطالعه بیشتر:

برای جلوگیری از سرطان سینه چی بخوریم؟

آیا سرطان سینه ژنتیکی است؟ آیا سرطان سینه ارثی است؟

مرحله دوم سرطان پستان چیست و چه نوع درمانی مورد انتظار است؟

درد کتف و سرطان پستان.آیا درد کتف می تواند به سرطان پستان مربوط باشد؟

?پرسش و پاسخ های HER2 منفی

Her2 مثبت بهتره یا منفی؟

از آن جایی که هر دو سرطان پستان دارای جنبه های مثبت و منفی است، پاسخ سرراستی به این پرسش وجود ندارد. برای مثال، احتمالا سرطان پستان HER2 مثبت با سرعت بیش تری رشد و گسترش پیدا می کند. هرچند گزینه های درمانی برای آن بیش تر است، مخصوصا اگر HR مثبت نیز باشد.

نرخ بقا در HER2 منفی چقدر است؟

• ۹۲ درصد برای افراد مبتلا به سرطان پستان HER2 منفی، HR مثبت. • ۷۷ درصد برای افراد سرطان پستان سه گانه منفی.

آیا سرطان پستان HER2 مثبت سریعتر رشد می کند؟

پروتئین HER2 باعث تحریک رشد سلولی می شود. به همین دلیل سرطان های پستان HER2 مثبت سریع تر از انواع دیگر سرطان های پستان رشد کرده و گسترش پیدا می کند.

تفاوت بین HER2 مثبت و HER2 منفی چیست؟

در سرطان پستان HER2 مثبت، مقادیر بالایی از گیرنده شماره ۲ فاکتور رشد اپیدرمی (HER2) در سطح سلول ها هستند. برخلاف سرطان های پستان HER2 منفی که سطح HER2 پایین یا در حد طبیعی است.

منبع: healthline